Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 225 посетителя в сайта

Времето

Община Драгоман
Екстериорна изложба на Български Барак
Сряда, 21 Май 2014 15:41

IMG 1201

На 17.05.2014г. на площада пред общинската административна сграда се проведе специализирана клубна екстериорна изложба за кучета от породата Български барак - твърдокосместо ловно куче. Те бяха с ранг САС, като изложбата бе с рекорден брой участници от ежегодното и провеждане. 

Пълното класиране и снимки може да видите в продължението на статията.

продължава>
 
Заповеди за търгове
Сряда, 21 Май 2014 15:07

Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно:
- Недвижим имот, находящ се в с. Габер, община Драгоман, област Софийска, представляващ УПИ ХІІІ - 26 „Мелница” от кв.3 по плана на с. Габер с площ от 2877 (две хиляди осемстотин седемдесет и седем) кв.м. заедно с построената в имота едноетажна масивна сграда със застроена площ 170 /сто и седемдесет/ кв.м.

Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно:
- Недвижим имот, представляващ поземлен имот № 142026 в землището на с. Големо Малово с ЕКАТТЕ 15518, община Драгоман, с площ от 2 914 дка., местност "Габер" с начин на трайно ползване: гора в зем. земи, десета категория.

Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно:
- Недвижим имот, представляващ поземлен имот № 140004 в землището на с. Големо Малово с ЕКАТТЕ 15518, община Драгоман, с площ от 6. 372 дка., местност "Пуклина" с начин на трайно ползване: ливада, девета категория.

Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в землището на с. Чуковезер

Заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на свободен общински терен, а именно:
- Строително петно №1 съгласно Схемата за разполагане на временни преместваеми съоръжения в гр. Драгоман – Гаров площад за поставяне на павилион с търговска цел с площ от 13 кв.м. без продажбата на алкохол, тютюн и тютюневи изделия

 
Отвори врати Център за обществена подкрепа в град Драгоман
Вторник, 20 Май 2014 07:39

Център за обществена подкрепа Драгоман отваря врати на официална ц еремония, която ще бъде водена от Кмета на общината, г-н Андрей Иванов и представители на СОНИК СТАРТ, фирмата доставчик на  социалната услуга. Събитието ще се състои на 29 май, от 11 часа в сградата на Центъра, на ул. „Христо Ботев“ № 19. Ще присъстват Представители на Парламента, Министерството на труда и социалната политика, Агенция социално подпомагане, Регионални и местни власти. 

продължава>
 
Съобщение
Понеделник, 19 Май 2014 09:14

НА 20 МАЙ 2014 ГОДИНА ОТ 18.00Ч. В КОНФЕРЕНТНАТА ЗАЛА НА СОУ “ХРИСТО БОТЕВ” ГР. ДРАГОМАН, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ НА 25.05.2014 ГОДИНА

 
<< Начало < Предишна 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 Следваща > Край >>