!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 123 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Община Драгоман
СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ
Вторник, 10 Август 2021 09:42

На 25 август /сряда/ от 9,00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация Драгоман ще се проведе обучение на преброители и контрольори в община Драгоман във връзка с предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

 

Общинска преброителна комисия

 
Всеки българин трябва да уважава предците си, да обича историята си, за да може да се нарече човек
Понеделник, 09 Август 2021 16:36

20210809 105218

Днес 09.08.2021г. кметът Андрей Иванов посети археологическите разкопки, чиито дейности се извършват по трасето на Междуконекторната газова връзка (МГВ) България-Сърбия. Осъществяват се под вещото ръководство на гл.ас. д-р Борислав Бориславов. На мястото са открити артефакти и сгради от 3-4 век след Христа, което ги поставя в рамките на късноримския период. В една от тях е намерено гърне с 18 монети, като тепърва предстои гробовете и монетите да се датират по-точно.

продължава>
 
ОБЯВЛЕНИЕ
Понеделник, 09 Август 2021 11:35

Поради допусната техническа грешка в обявлението за ПУП – Изменение на План за регулация и застрояване и РУП в УПИ I – „ За обществено, жилищно строителство, магазини и гаражи", кв. 79 по плана  на гр. Драгоман от 04.08.2021г. в частта „Извадка от действащ план за застрояване“, същата се заменя с коректна такава в Приложение 1.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлениетоот 09.08.2021г, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството от обявлението

 

/П/ Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман


Приложение 1

 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДБТ СЛИВНИЦА
Понеделник, 09 Август 2021 09:33

Свободни работни места в ДБТ Сливница - тук

 
Съобщение
Петък, 06 Август 2021 16:22

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

            Във връзка с чл.10а, ал.1 и чл.10б, ал.1 от Закона за семейни помощи за деца за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или в осми клас на държавно или общинско училище в началото на учебната 2021/2022 година, съгласно чл.63, ал.18 и ал.19 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година, размерът на еднократната помощ за учениците, записани в първи клас, по чл.10а от Закона за семейни помощи за деца е 300 лв.; размерът на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас, по чл.10б от Закона за семейни помощи за деца е 300 лв.

            Съгласно чл.10а, ал.2 и чл.10б, ал.2 от Закона за семейни помощи за деца, семействата, отговарящи на чл.10а, ал.1 и чл.10б, ал.1 от Закона за семейни помощи за деца, помощта се отпуска независимо от дохода на семейството.

            Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

  • удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
  • копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

            Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>