Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 99 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Община Драгоман
СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЯВЯВА КОНКУРС
Четвъртък, 23 Май 2019 09:39
За избор на експерт „Логистика и информация“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 -2021 г., при следните условия:
1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
   - висше образование - степен „бакалавър”;
   - професионален опит - минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинг, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните и/или Структурнити и Кохезионния фондове (СКФ) и/ или Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и/или по други програми, и опит в организирането и провеждането на информационни събития, логистично осигуряване на мероприятия и/или работа, свързана с протоколни прояви;
 
2. Допълнителна квалификация:
   - компютърна грамотност – MS Office, Internet, други софтуерни продукти;
   - владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език и/или немски език) (доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво); ползването на друг от официалните езици на ЕС на работно ниво е предимство.
 
продължава>
 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЯВЯВА КОНКУРС
Четвъртък, 23 Май 2019 09:38
За избор на експерт „Комуникация и информация“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 -2021 г., при следните условия:
1.Минимални и специфични изисквания за длъжността:
   - висше образование - степен „бакалавър”;
   - професионален опит - минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинг, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните и/или Структурнити и Кохезионния фондове (СКФ) и/ или Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и/или по други програми, опит в организирането и провеждането на информационни събития, комуникационни кампании, връзки с обществеността и работа с медиите.
 
2.Допълнителна квалификация:
   - компютърна грамотност – MS Office, Internet, други софтуерни продукти;
   - владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език и/или
   немски език) (доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво); ползването на
   друг от официалните езици на ЕС на работно ниво е предимство.
 
продължава>
 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЯВЯВА КОНКУРС
Четвъртък, 23 Май 2019 09:36
За избор на експерт „Информационно обслужване и услуги“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България в периода 2019-2021 г., при следните условия:
1.Минимални и специфични изисквания за длъжността:
   - висше образование - степен „бакалавър”;
       - професионален опит - минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинг, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните и/или Структурнити и Кохезионния фондове (СКФ) и/ или Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и/или по други програми, опит в предоставянето на информационни услуги, в организирането и провеждането на информационни събития семинари, конференции и др.;
 
2.Допълнителна квалификация:
   - компютърна грамотност – MS Office, Internet, други софтуерни продукти;
   - владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език и/или
немски език) (доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво); ползването на
друг от официалните езици на ЕС на работно ниво е предимство.
 
продължава>
 
Откриване на детската площадка в кв. Драгоман
Сряда, 22 Май 2019 13:33

5

Днес тържествено бе открита детската площадка в кв. Драгоман. Това е седмата площадка, която се открива на територията на общината, за целия период на управление на сегашното ръководство.

2

продължава>
 
Обявление за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и “Училищен плод“ за ДГ „Радост“, гр. Драгоман
Сряда, 22 Май 2019 08:52
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>