!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 133 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Община Драгоман
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: "РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ" В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ДРАГОМАН
Петък, 26 Ноември 2021 15:49
 
О Б Я В Л Е Н И Е
Петък, 26 Ноември 2021 15:37

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ОТНОСНО: свободни длъжности по граждански договор

„Обществен възпитател“ в Местна комисия за борба срещу противообщестевните прояви на малолетните и непълнолетните община Драгоман.

 

Области на дейност

 • МКБППМН общ. Драгоман.

Преки задължения

 

 1. Да посещава малолетни и непълнолетни в техните жилища, в училището или на местоработата им;
 2. Да обръща внимание на родителите или на лицата, които ги заместват, за неизпълнение на задълженията им;
 3. Да изисква необходимите сведения, свързани с възпитанието на малолетни и непълнолетни от родителите или лицата, които ги заместват и от учебните заведения;
 4. Да поставя пред местната комисия въпроса за поведението на малолетните и непълнолетните, на родителите им или на лицата, които ги заместват, за прилагане на съответните мерки;
 5. Да получи съдействие от председателя/секретаря на местната комисия при осъществяване на дейността си като обществен възпитател към МКБППМН общ. Драгоман;
 6. Да извършва дейности, свързани с превенция на определени асоциални прояви на малолетните и непълнолетните лица на територията на Община Драгоман като: организира семинари, тематични тренинги, групова работа, изследвания и анкети, периодични срещи с малолетни и непълнолетни;
 7. Да работи и помага на деца от рискова семейна среда (бягство от дома, непълни семейства, нисък социален статус, криминогенна среда), както и на потребителите, настанени в „Кризисен център“ гр. Драгоман и „ЦНСТДБУ“ гр. Драгоман;
 8. Да сигнализира компетентните органи, когато съществува опасност за физическото или психическото развитие на малолетния или непълнолетния;
 9. Да отчита своята дейност ежемесечно пред МКБППМН общ. Драгоман;
 10. Да организира консултативни дейности и обучения в изпълнение на чл.13, ал.1 т.3 и т.5 и мерките по чл.15, ал.1, т.2 от ЗБППМН;
 11. Да извършва корекционно-възпитателна дейност при условията и реда на чл.41, ал.1 и ал.2 от ЗБППМН;
 12. Подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си и оказва помощ при поправянето и превъзпитанието на извършителите на противообществени прояви и престъпления;
 13. Други, регламентирани с разпоредбите на чл.40-46 от ЗБППМН.
продължава>
 
Съобщение
Вторник, 23 Ноември 2021 08:48
Във връзка с изпълнението на обект „Модернизация на път 1-8 „Калотина-Софийски околовръстен път“, участък от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка по Договор № РД-32- 4/16.11.2019 с АПИ,
се налага изпълнение на пробивно взривни работи, които се планира да започнат на 23.11.2021 г. , от 13.00 до 19.00 часа, при пътен км 9+400 - ляво.
 
Съобщение
Събота, 20 Ноември 2021 08:30
Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че детска градина „Радост“ град Драгоман възстановява работния процес, считано от 22.11.2021 г. (понеделник).
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>