Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 380 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Съобщение
Четвъртък, 22 Януари 2015 13:27

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО:

Подновяване категорията на  туристическите обекти, чийто срок на категоризация  изтича  през 2015 г.

През 2014 г. започна подновяването на категорията на категоризираните през 2004 и 2005 г. обекти, съгласно §5 от Закона за туризма.  Срокът на издаденото удостоверение за определена категория на туристическите обекти е 5 години!

  • В срок до 3 месеца преди изтичането на 5-годишния срок, лицето следва да декларира желанието си да потвърди категорията на обекта или да получи категория, различна от определената му до момента
  • В случай че съответното лице не предприеме действията в указания му срок, категорията на обекта се прекратява с изтичането на срока. В този случай за същия обект се определя нова категория. Прекратяването на категорията на функциониращи обекти ги поставя в нарушение.
  • Служители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, съответно на общината, извършват проверка на място в туристическия обект за цялостно съответствие на обекта с изискванията за декларираната категория. При констатирано съответствие на обекта в тримесечния срок се продължава срокът на досегашната категория на обекта или се определя нова категория.
  • За определената категория на обекта се издава ново удостоверение, което се получава от лицето след връщане на предходно издаденото. В случай на промяна на категорията на обекта новата табела се получава след връщане на предходно издадената.
  • Закон за туризма

§ 5. (1) Подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти в изпълнение на срока по чл. 133, ал. 2 се извършва, както следва:

1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. – през 2014 г.;

2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. – през 2015 г.;

3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. – през 2016 г.;

4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. – през 2017 г.;

5. за категоризираните туристически обекти през 2011 г. – през 2018 г.;

6. за категоризираните туристически обекти през 2012 г. – през 2019 г.

(2) Откритите процедури за издаване на удостоверения за определена категория на туристически обекти до влизането в сила на закона се довършват по реда, предвиден в него.

 

§ 6. (1) Промяната на вида на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти от „самостоятелни стаи“ в „стаи за гости“ и от „къщи“ в „къщи за гости“ и получаването на новата категорийна символика се извършва в сроковете по § 5.

2) Издадената до влизането в сила на закона категорийна символика за „самостоятелни стаи“ и за „къща“ е валидна до подновяването на категорията на съответния обект в сроковете по§ 5.