!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 108 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

„Нови възможности за грижа”
Сряда, 22 Април 2015 15:52

 

KATQ

Актуална информация по Проект „Нови възможности за грижа“

Агенция за социално подпомагане в партньорство с Община Драгоман стартира изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014- 2020 г. 

Целта на проекта е намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания, както и преодоляване на последиците от социално изключване и бедност. От програмата могат да се възползват хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; семейства на деца с увреждания и самотно живеещи тежко болни лица.

 

По проекта ще бъдат назначени лични асистенти, които не са придобили право на пенсия по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, съобразявайки се с предпочитанията на потребителите на услугата. Един личен асистент обслужва 1 (един) или повече потребители на услугата. Продължителността на проектните дейности е 13 месеца, от които срокът на предоставяне на социалната услуга „Личен асистент"  е 10 месеца.

Във връзка с реализацията на проекта в Община Драгоман се проведе кампания за прием на заявления от кандидат- потребители и кандидати за лични асистенти в периода 27 март – 09 април 2015 г. включително. Подадени бяха 56 броя заявления от нуждаещи се от грижи кандидат-потребители и 49 броя заявления от кандидати за лични асистенти. Уведомяваме всички, които не са успели да подадат документи за кандидатстване, че в периода от 22.06.2015г. до 10.07.2015г. включително предстои ВТОРИ ЕТАП за включване в социалната услуга, когато отново ще има прием на заявления.

Допълнителна информация за социалната услуга „Личен асистент” предоставяна по Проект „Нови възможности за грижа” може да се получи в стая 15 в сградата на Община Драгоман и на телефон 0879103403.

 
Назад