!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 230 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Нов спечелен проект на община Драгоман!
Сряда, 22 Април 2015 15:54
1

                                                   Проект „Изграждане на зелени площи и ремонт на чешма пред кметството в с.Раяновци“ ще бъде финансиран в Националната кампания „Чиста околна среда 2015 г.” .




Съгласно заповед № РД-174/17.03.2015 г., на Министъра на околната среда и водите, бяха проведени заседания на определената комисия за оценка на проекти, разработени от общини и кметства, училища, ОДК и детски градини в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2015 г.” и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам”. 

След като комисията разгледа постъпилите 1012 проекта на общини, кметства, училища, обединени детски комплекси и детски градини, взе решение и предложи да бъдат финансирани 234 проекта, в това число и един проект на община Драгоман. 

 


Проект „Изграждане на зелени площи и ремонт на чешма пред кметството в с.Раяновци“ е на стойност 10 000лв. и предвижда да бъде оформен терена пред кметството в с.Раяновци. Ще бъде оформен площад, поредством монтиране на пътни бордюри, което ще даде възможност за паркиране и престой. Ще бъде ремонтирана съществуваща чешма, а прилежащите бетоновите корита ще бъдат обработени с хидроизолация, което ще отстрани постоянно съществуващите течове от чешмата. Вертикалните повърхности на коритата и чешмата ще бъдат облицовани с плочи, а зоната пред чешмата ще бъде свързана с оформената с пътни бордюри площадка, посредством алеи от армирана бетонова настилка  и бордюри.

Реализацията на Проект „Изграждане на зелени площи и ремонт на чешма пред кметството в с.Раяновци“  ще подобри в значителна степен естетическия изглед на площада в селото и предвид близостта на „Карстов комплекс Драгоманско блато” и   местността Раяновски влажни ливади би допринесъл за подобряване на туристическата инфраструктура в община Драгоман.

Проектът е предназначен за постоянните  жители на с.Раяновци, временните жители, които живеят през лятото, техните гости, туристи и като цяло за всички жители на общината преминаващи през селото.

 
Назад