!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 106 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Актуална информация по проекти
Вторник, 02 Февруари 2016 17:44

1

„Реконструкция на съществуващ тласкателен водопровод от ПС "Неделище" I-ви подем до черпателен резервоар на ПС - ІІ-ри подем за водоснабдяване на гр. Драгоман – I-ви етап ” и „Отвеждане на водите на самоизлив от пояс I-ви на ПС Неделище до ВП-2 на мината и включване на новоизградените сондажни кладенци за водоснабдяване на гр. Драгоман и селата Цацаровци, Ялботина и Мина “Бели брег”
 
Днес 02.02.2016г. в Община Драгоман се проведе работна среща, относно реализирането на строително – монтажните работи на обекти: „Реконструкция на съществуващ тласкателен водопровод от ПС "Неделище" I-ви подем до черпателен резервоар на ПС - ІІ-ри подем за водоснабдяване на гр. Драгоман – I-ви етап” и „Отвеждане на водите на самоизлив от пояс I-ви на ПС Неделище до ВП-2 на мината и включване на новоизградените сондажни кладенци за водоснабдяване на гр. Драгоман и селата Цацаровци, Ялботина и Мина “Бели брег”. На срещата присъстваха представители на строителния надзор – фирма „Градиакт Консулт“ ООД, на общинска администрация гр.Драгоман, екипа от проектанти Цветилиян Йончев и Калина Софиянска и представители на строителните фирми „Строймонтаж“ ЕООД и „Люник“ ЕООД. На работната среща се акцентира на предстоящите строително – монтажни дейности, уточниха се съгласувателните процедури и специални режими необходими за откриване на строителната площадка.

 

 

 
Назад