Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 150 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Обществена поръчка /ОП- 2016-10002
Четвъртък, 17 Март 2016 10:49

„Изработване на технически инвестиционни проекти за обновяване и благоустрояване и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обекти за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в гр. Драгоман”, по обособени позиции:
Обособена позиция 1 – Централен площад „Съединение“, гр. Драгоман;
Обособена позиция 2 – Зелени пространства в централна градска част, гр. Драгоман;
Обособена позиция 3 – Предгаров площад „Г.С.Раковски“, гр. Драгоман;
Обособена позиция 4 – Площад кв. Драгоман, гр. Драгоман – разширението;

 

Решение 720188

Обявление 720203

Документация

Отговор на въпрос

Покана за отваряне на ценови оферти 30.05.2016г.

Протоколи

Решение 10.06.2016

Договор по позиция 1 

Договор по позиция 2 

Договор по позиция 3 

Договор по позиция 4