!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 227 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Съобщение
Вторник, 10 Април 2018 08:50
           Уважаеми съграждани,

    Във връзка с настъпването на новия пожароопасен сезон Ви информираме, че паленето на стърнища, слогове,   крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци причинява изгаряне на всички органични съставки в повърхностния почвен слой и увреждане на околната среда. Създават се условия за опожаряване на отделни   дървета  и храсти, а при наличие на неблагоприятен вятър и за засягане на цели горски масиви, чувствителни   зони и защитени територии.С цел предотвратяване  възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и  разпространение и осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии, в периодът от 01 април до 31 октомври 2018 г. е определен за пожароопасен в защитените територии – изключителна държавна собственост.
  Паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци представлява   нарушение на законодателството и всеки, който извършва тези дейности ще бъде подведен под наказателна отговорност както следва:
  - Съгласно Закона за опазване на земеделските земи с глоба или имуществена санкция от 120.00 до 2000.00 лв., при повторно нарушение наказанието е в  двоен размер.
    - Съгласно Закона за опазване на общинската собственост – с глоба от 100.00 до 6000.00 лв. или имуществена санкция от 1000.00 до 2000.00 лв., при повторно нарушение глобата или имуществената санкция са в двоен размер.
      - Съгласно Наредба №2 за опазване и поддържане на противопожарния ред на територията на община Драгоман – с глоба от 50.00 до 5000.00 лв., а при повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност съгласно чл.22, ал.2 от ЗМСМА.
 
Общинска Администрация
 
 
Назад