Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 301 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на кметовете на кметства в Община Драгоман
Неделя, 08 Юли 2018 23:00
Публичен регистър на  подадените декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на кметовете на кметства в Община Драгоман

  Входящ №/ дата                    Име , Фамилия                       Заемана публична длъжност

 Декларация

за имущество

и интереси - част ІІ- ИНТЕРЕСИ 

Декларация за 

несъвместимост

по чл.35 ал.1 от 

ЗПКОНПИ

 16/14.05.2018г.  Таня Найденова  кмет с. Цацаровци       виж тук  виж тук
 17/14.05.2018г.  Тодор Тодоров  кмет с. Габер       виж тук  виж тук
 18/14.05.2018г.  Георги Борисов  кмет с. Големо Малово       виж тук  виж тук
 19/14.05.2018г.  Райничка Василева  кмет на с.Калотина       виж тук  виж тук
24/06.11.2019 Георги Борисов кмет с. Големо Малово подадена при освобождаване от длъжност- част 1
25/11.11.2019 Таня Найденова кмет с. Цацаровци подадена при освобождаване от длъжност- част 1
26/ 14.11.2019 Райничка Василева  кмет на с.Калотина подадена при освобождаване от длъжност- част 1
27/19.11.2019 Тодор Тодоров кмет с. Габер       виж тук  виж тук
                              
   Списън на лицата неподали в срок декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ

   Декларирана промяна в декларация за имущество и интереси в част ІІ интереси 

   Декларирана промяна в декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 от ЗПКОНПИ