Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 58 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Остават 10 дни до крайният срок за подаване на годишни данъчни декларации от физическите лица за доходи получени през 2018г.
Сряда, 17 Април 2019 13:13
До 30 април 2019г. физическите лица, включително едноличните търговци следва да декларират доходите си получени през 2018г. с подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.
В същия срок следва да се заплати и дължимия данък.
Не следва да подават годишни данъчни декларации само лицата които са получили доходи единствено от трудови правоотношения, с изключение ако ползват данъчни облекчения.
Задължително условие за ползване на данъчни облекчения е към момента на подаване на годишната данъчна декларация лицата да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. За целта е необходимо лицата които ще ползват данъчни облекчения, преди подаване на данъчната декларация да проверят дали имат задължения по данъчно-осигурителната си сметка в НАП, като най-лесно това се извършва с ползване на персонален идентификационен код.
Санкцията за неподаване на годишна данъчна декларация в срок е до 500 лв.
Годишните данъчни декларации могат да се подават по електронен път с персонален идентификационен код или с електронен подпис, на хартиен носител в териториалните офиси на НАП, както и чрез лицензиран пощенски оператор.
Повече информация за деклариране и плащане на данъци, лицата могат да получат на телефона на информационният център на НАП – 0700 18 700 на цената на един градски разговор.
 
за информация : Петър Захариев
                     тел :   02 9334042