!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 109 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Проект "Подай ръка в кризисна ситуация"
Четвъртък, 18 Юни 2020 11:59

aniHead

ПРОЕКТ „ПОДАЙ РЪКА В КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ“

Проект BG05M9OP001-2.101-0158-„Подай ръка в кризисна ситуация” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.101-„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” се реализира от Община Драгоман и е с обща стойност 55 590.00 лв., в това число: разходи по линия на ЕСФ – 47 251.50 лв. и НФ – 8 338.50 лв. Основни дейности по проекта са:
1.Дейност № 1: Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от корона вирус и осигуряване на достъп до социално-здравни услуги;
2.Дейност № 2: Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по проекта;
3.Дейност № 3: Транспорт на персонала, предоставящ услугите от/до домовете на лицата;
4.Дейност № 4: Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфектиращи препарати за лицата, предоставящи услугите;
Целта на проекта е да се подобри качеството на живот на хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и възрастни хора в риск в община Драгоман, чрез осигуряване на доставка на храни, хранителни продукти, продукти от първа необходимост и лекарства до дома на потребителите и заплащане на битови сметки и др. Община Драгоман осигурява транспорт на персонала, предоставящ услугите, от и до дома на потребителите. Осигурени са лични предпазни средства и дезинфектанти на персонала, предоставящ услугите.
 
Назад