Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 335 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Община Драгоман стартира предоставянето на 14 електронни услуги
Четвъртък, 28 Януари 2021 12:21
Въведените електронни услуги са едни от най-често използваните услуги от страна на гражданите в областта на гражданското състояние. Чрез въвеждането им се улеснява обслужването на жителите на общината, без да е необходимо да идват на място в Центъра за административно обслужване. Услугите могат да бъдат заявени от сайта на общината в раздел Навигация, Услуги извършвани от общината, Електронни административни услуги. Към всяка административна услуга има описание на услугата, информация и заявление по образец. Гражданите могат да изберат начина на получаване на заявената услуга и срока й за изпълнение. За да бъде регистрирано заявлението е необходимо подписването му с електронен подпис и платежно нареждане за заплащане на таксата за съответната услуга. След идентификация на подписа и прикачени всички необходими документи системата генерира автоматично входящ номер.
Описание на електронните услуги
Необходимо е да имате:
- Валиден сертификат за УЕП
- Браузър Internet Explorer, Chrome
Необходимо е да направите следното :
- Да изберете електронната услуга
- Да свалите и попълните бланката (заявление) за избраната услуга. Свалянето на бланката може да извършите от частта „Е-Услуги” в секция "Сваляне на бланка" срещу наименованието на съответната услуга.
- Да укажете начина на получаване на услугата - чрез сайта, на гише в община Драгоман или по пощата.
- Да добавите съпътстващите/изискуеми/ документи в електронен вид. Прилаганите към заявяваната услуга документи е необходимо да бъдат предварително подписани с УЕП. Задължително е подписаният файл да съдържа в себе си електронния подпис (формат *.p7m). Уебсайтът автоматично ще разпознае подписания файл и ще изведе информация за лицето, което го е подписало и издателя на УЕП.
Сайтът няма да регистрира заявлението ако липсва изискуем документ или ако някой от приложените документи не е подписан с УЕП.
Резултат :
- Получавате входящ номер на заявената услуга.
- Имате достъп до всички подадени и подписани с УЕП документи.
- Имате възможност за информираност по отношение движението на преписката.
- Получавате крайния резултат от услугата по посочения от Вас начин.
Вашите документи трябва да отговарят на следните условия:
- Електронното заявление да е попълнено на разбираем български език, на кирилица, без съкращения.
- Допълнително прилаганите документи могат да бъдат във формат на Microsoft Office или PDF, както и изображения във формат JPEG/JPG, които могат да бъдат по размер до 2 МВ всеки един от тях.
Забележка: Ако исканата услуга изисква заплащане, то системата няма да позволи нейното изпълнение преди извършването му. Банковите сметки и кодовете за плащане на всяка е-услуга са посочени в описанието на услугата.
Списък на предлаганите е-услуги по гражданско състояние:
 • 1997. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
 • 2036. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 • 2056. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000г.
 • 2057. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 • 2073. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБ
 • 2075. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 • 2079. Издаване на удостоверение за постянен адрес след подаване на заявление за заявление или промяна на постоянен адрес
 • 2092. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 • 2104. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
 • 2107. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
 • 2108. Издаване на удостоверение за правно ограничение
 • 2109. Удостоверение за семейно положение
 • 2128. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
 • 2138. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

Линк към Е-услуги