!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 197 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Обява за инвестиционно намерение „Хидрогеоложко проучване за ползване и водовземане на подземни води“ при ПС „Матарица“ е с цел подсилване питейно-битовото водоснабдяване на гр. Драгоман
Понеделник, 08 Февруари 2021 16:23

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост


                                                                 

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

ОБЩИНА ДРАГОМАН

гр. Драгоман, ул. Захари Стоянов” №26

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

съобщава

на засегнатото население, че има следното инвестиционно намерение:

„Хидрогеоложко проучване за ползване и водовземане на подземни води“ при ПС „Матарица“, за подсилване питейно-битовото водоснабдяване на гр. Драгоман“

„Хидрогеоложко проучване за ползване и водовземане на подземни води“ при ПС „Матарица“ е с цел подсилване питейно-битовото водоснабдяване на гр. Драгоман. Предвижда се проучвателните работи свързани с хидрогеоложкото проучване да се проведат само в границите на пояс І-ви около помпена станция „Матарица”- с площ от 8.677 дка, намираща се на около 1.5 km. югоизточно от центъра на гр. Драгоман.

Той ще бъде съобразен с всички изисквания, съгласно Закона по водите и Наредба №1/2007 на МОСВ, МРРБ и МЗ за проучване, ползване и опазване на подземните води. Проектът е необходим за подсигуряване на необходимото количество вода за питейно-битови нужди на жителите и за предотвратяване на евентуални водни кризи в града.

 

За контакти: Боряна Богданова, общ. Драгоман, тел: 0879 103 411 – Ст. експерт: „Управление на проекти и обществени поръчки“

 Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Приложение:
1.Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС

 
Назад