Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 356 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

ОБЯВЛЕНИЕ
Четвъртък, 25 Февруари 2021 10:48

Община Драгоман, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е внесен окончателен проект за ПУП – Изменение на план за регулация в обхвата на УПИ I – 138 и УПИ II - 139, кв. 20 по плана на с. Прекръсте, Община Драгоман

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.