Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 137 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДРАГОМАН И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА
Сряда, 07 Април 2021 09:02
На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Драгоман съобщава на всички заинтересовани лица, че се организира обществено обсъждане на Предварителния проект на Общия устройствен план на община (ОУПО) Драгоман и Екологичната оценка (ЕО) на плана.
Общественото обсъждане ще се проведе на 13.05.2021 г. от 13:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация Драгоман: гр. Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ № 26
Проектът на ОУПО, докладът за ЕО и всички приложения и материали към него са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Драгоман: гр. Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ № 26, етаж 3, стая 8, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа, както и на следния линк:
Всеки работен ден до датата и часа на провежданото обсъждане, както и по време на същото, се приемат писмени мнения, възражения, препоръки и въпроси относно горецитираните документи в сградата на Общинска администрация Драгоман или по електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
За контакти по общественото обсъждане:
  • Арх. Светослав Спасов – експерт Устройствено планиране – тел: 0888 729492;
  • Арх. Детелина Тотева – Гл. архитект на община Драгоман – тел: 0879 103 441;
  • Боряна Богданова – Ст. експерт „Управление на проекти и обществени поръчки“ – тел: 0879 103411