Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 136 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАР 2021 ГОДИНА
Петък, 07 Май 2021 15:10

1

На 24.04.2021 година се проведе Годишния Великденски базар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните община Драгоман. В базара бяха изложени ръчно изработени сувенири и украшения от децата и учениците, възпитаници на СУ „Христо Ботев“ град Драгоман, доброволците към БМЧК и Обществени възпитатели на МКБППМН община Драгоман. Таз годишната благотворителна кауза е посветена на 100 ГОДИНИ СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГРАД ДРАГОМАН. Жителите на нашата община посрещнаха с възторг и удивление прекрасните изработки и идеята ни за дарителската кампания. Благодарение на тяхната щедрост успяхме да съберем 467 (четиристотин шестедесет и седем) лева.

2

3

Историята на Столетника – Средно училище „Христо Ботев“ – започва с откриването му на 1 септември 1921 година, с което става първата прогимназия в града. Това се налага от увеличаване на селището, поради заселването на бежанци след сръбската окупация на Цариброд и преместването на митницата в Драгоман. През годините училището се помещава в частната къща на Милен Аначков, а през 1939 година се основава нова сграда, която носи името на безсмъртния поет и революционер – Христо Ботев. От 1974 година то е обявено за ЕСПУ (Единно средно политехническо училище), а след 1989 година е обявено за СОУ (Средно общообразователно училище). От 1994 година в училището се въвежда предпрофесионална подготовка, по която се подготвят два випуска по специалностите банково дело и митническо комисионерство, а през 2004 година в СОУ „Христо Ботев” е въведена паралелка с технологичен профил – туризъм. През 2008 година, по проект на Община Драгоман и МРРБ, старата училищна сграда е реновирана. СУ „Христо Ботев“ е единствено на територията на община Драгоман, а от 2008/2009 година, то е със статут на защитено и средищно училище.

4

5