Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 133 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Икономика

На територията  на  общината   извършват дейност следните компании:

      МИНА БЕЛИ БРЕГ АД е предприятие в България, с централен офис в София. Работи в индустрията за повърхностен добив на черни и лигнитни въглища. Компанията е създадена на 31 януари 1992 година. В момента компанията има общо 152 служители.

     КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ АД гр. Драгоман е създаден през 1980 г., като правоприемник на „Завод за специална металокерамика към НПК Металокерамика“. Под това наименование предприятието просъществува до преобразуването му с Решение № 164/1989 г., на Министерски съвет на Република България в държавна фирма „ Контактни Елементи“ със седалище гр. Драгоман и с предмет на дейност – контактни елементи.
Дейността на Контактни Елементи АД е свързана с производството на биметални контакти и сребърни припои, за производството на които се използват само български суровини и материали.
Дружеството разполага с три производствени халета с обща площ 3 600 м? и обща кубатура 24 500 м?. Те са разположени на площ от 23 дка., намираща се в западната промишлена зона на града. Контактни Елементи АД притежава и покрити складови помещения, административна сграда – масивна постройка.
Има производствено звено в гр. София. Там се произвеждат биметални контактни нитове. Дейността на Контактни Елементи АД е свързана с производството на биметални контакти (пластини), биметални и триметални контактни нитове, припои на сребърни основи, ПОК-40, 50, 60, цинкови и калаени аноди. Дружеството извършва и дейности свързани с леярските и метало-пресови услуги.
Основните потребители на продукцията на „Контактни Елементи“ АД са предприятията от електропромишлеността, приборостроенето, електрониката и машиностроенето.

    „ЛЮНИК“ ЕООД е основано през 2007 г. и вече повече от десет години е утвърдена компания в областта на строителните услуги, транспортни услуги, осъществявани със строителна механизация, ВиК услуги и други. Дружеството разполага с широк набор от строителна техника, както и с добре обучен, квалифициран и мотивиран персонал.


   „ДФ БЪЛГАРИЯ”  - ДФ България е дъщерна фирма на DF – Dillinger Fabrik gelochter Bleche GmbH – един от водещите производители на перфорирана ламарина в Европа. От 1895 г. фирмата успешно развива своята дейност в производството и преработката на перфорирани материали. Заедно с още 7 фирми ДФ България е част от групата DF, която освен четирите производствени бази в Германия, Холандия, Белгия и България има представителства в повечето европейски страни. ДФ България е основана през 2005 г. в гр. Драгоман с цел производство на продукти от перфорирана ламаринa и търговия в България и страните от региона. Със своите към момента 65 служители и модерен машинен парк в гр. Драгоман фирма DF България произвежда тръби от перфорирана ламарина, щанцовани и пресовани детайли и заваръчни продукти по германски стандарт. За да се постигнат оптимални резултати във фирмената група DF, всички фирми работят в тясна връзка помежду си по отношение на търговските и производствени въпроси.

"Валщабе & Шнайдер България" ЕООД - Немско предприятие за производство на гумени изделия за автомобили - филиал Драгоман. Работници - 60, предимно жени, двусменен режим на работа с перспектива за откриване на нови работни места и разширяване на производството.

БАНКА ДСК - В началото на 2019 г. Банка ДСК финализира сделката по придобиването на Сосиете Женерал Експресбанк и дъщерните й дружества в България. След фактическото сливане на двете банки на 4 май 2020 г. новата обединена банкова група се доближи до челната позиция по размер активи и се превърна в лидер по размер на депозити и кредитен портфейл, като разполага с най-голямата клонова и банкоматна мрежа, и иновативни канали за банкиране. Банка ДСК трансформира и дигитализира бизнес операциите си, поддържайки и усъвършенствайки технологична инфраструктура, която отговаря на най-високи и модерни стандарти и механизми за банкова защита и сигурност. Институцията предлага надеждно и удобно обслужване чрез модерни дигитални канали, както и офлайн – в местата на продажба, предоставяйки персонализирани клиентски решения според конкретните потребности и предпочитания. На територията на община Драгоман функционира клон  на  „Банка ДСК”. В  него  са съсредоточени дейности по разплащане и обслужване на депозити на граждани и фирми. Широко застъпена е кредитната дейност, като се прердлагат различни по срок и видове кредити за граждани и частни земеделски производители.

 

 

 


Последно променен на Петък, 23 Юли 2021 09:31
 
Назад