Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 219 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

„ИЗКУСТВОТО НА ТОЛЕРАНТНОСТТА – ЩИТ СРЕЩУ АГРЕСИЯТА И ЕЗИКА НА ОМРАЗАТА“
Вторник, 13 Юни 2023 07:35

IMG 2816

В изпълнение на Програмата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Драгоман за 2023 год. бе проведен семинар на тема „Изкуството на толерантността – щит срещу агресията и омразата при подрастващите“. Семинарът беше предназначен за учениците от 5-ти и 6-ти класове на СУ „Христо Ботев“ по предложение на Фондация „Слънчеви пътеки“ с лектор Радослав Байкушев – психолог с дългогодишен опит и активен сътрудник на редица Местни комисии. В семинара, организиран с помощта на училищното ръководството в лицето на г-н Стоян Стоянов и класните ръководители на съответните паралелки, се включиха г-жа Лидия Банкова-Найденова – зам.-кмет и Председател на МКБППМН, г-жа Анна Крумова – Секретар на МК, обществените възпитатели Даниела Борисова, Клавдия Милчева, Мая Тинчева и Павлина Колева. Темата протече във вид на разговор с учениците, които проявиха силен интерес, задаваха въпроси и изказваха своите мнения. Всяко дете получи като подарък тематична книжка „Усмихни се“. В заключителната част изказахме взаимни благодарности и си пожелахме успешни бъдещи начинания, повече доброта и разбирателство между подрастващите, повече усмивки и толерантност като естествена и категорична преграда на агресията.

IMG 2774

IMG 2781

IMG 2811