Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 344 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Обявление
Вторник, 05 Декември 2023 13:44

ОТНОСНО: свободни длъжностипо граждански договор

„Обществен възпитател“в Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните община Драгоман.

 

Области на дейност

 • МКБППМН общ. Драгоман.

Преки задължения

 

 1. Да посещава малолетни и непълнолетни в техните жилища, в училището или на местоработата им;
 2. Да обръща внимание на родителите или на лицата, които ги заместват, за неизпълнение на задълженията им;
 3. Да изисква необходимите сведения, свързани с възпитанието на малолетни и непълнолетни от родителите или лицата, които ги заместват и от учебните заведения;
 4. Да поставя пред местната комисия въпроса за поведението на малолетните и непълнолетните, на родителите им или на лицата, които ги заместват, за прилагане на съответните мерки;
 5. Да получи съдействие от председателя/секретаря на местната комисия при осъществяване на дейността си като обществен възпитател към МКБППМН общ. Драгоман;
 6. Да извършва дейности, свързани с превенция на определени асоциални прояви на малолетните и непълнолетните лица на територията на Община Драгоман като: организира семинари, тематични тренинги, групова работа, изследвания и анкети, периодични срещи с малолетни и непълнолетни;
 7. Да работи и помага на деца от рискова семейна среда (бягство от дома, непълни семейства, нисък социален статус, криминогенна среда), както и на потребителите, настанени в „Кризисен център“ гр. Драгоман и „ЦНСТДБУ“ гр. Драгоман;
 8. Да сигнализира компетентните органи, когато съществува опасност за физическото или психическото развитие на малолетния или непълнолетния;
 9. Да отчита своята дейност ежемесечно пред МКБППМН общ. Драгоман;
 10. Да организира консултативни дейности и обучения в изпълнение на чл.13, ал.1 т.3 и т.5 и мерките по чл.15, ал.1, т.2 от ЗБППМН;
 11. Да извършва корекционно-възпитателна дейност при условията и реда на чл.41, ал.1 и ал.2 от ЗБППМН;
 12. Подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си и оказва помощ при поправянето и превъзпитанието на извършителите на противообществени прояви и престъпления;
 13. Други, регламентирани с разпоредбите на чл.40-46 от ЗБППМН.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: висше педагогическо образование.

Минимален професионален опит: 2 год.

Допълнителна квалификация:юрист, социолог, психолог и други с педагогическа подготовка.

Необходими документи за кандидатстване

 

Заявление за участие в подбор (свободен текст);

Автобиография;

Копие от диплома за завършено образование;

Документи за допълнителна квалификация (ако има такива);

Копие от трудова книжка.

Срокът за подаване на документите е от 05.12.2023 г. до 12.12.2023 г. на е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. " или на гише „Деловодство“ в сградата на общината.

Всички кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю.