Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 345 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Обявление
Сряда, 24 Април 2024 10:00

Община Драгоман, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е изработен проект заПУП-ИПР /Изменение на план за регулация / в обхват на УПИ II-25,УПИ III-31, УПИIV-30и УПИ V-„За административна сграда и сладкарница“ и ИПУР/Изменение на план за улична регулация/ за о.т.50- о.т.51-о.т.19-о.т.18, кв.8 по плана на с. Чепърлянци, общ. Драгоман, обл. Софийска по искане с вх. № УТ-11-10/20.03.2024 год.

        На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 

Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман


ПУП