Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 353 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Обявление
Четвъртък, 25 Април 2024 15:13

Община Драгоман на основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 52 по протокол № 3 от 29.03.2024 г. на ОбС – Драгоман, е разрешено изработването на ПУП-ПП „Външно ел. захранване – трасе кабелна линия“ за присъединяване за присъединяване за електроснабдяванедо ПИ 81699.105.11 по КККРс. Чуковезер, община Драгоман, област Софийска.

 

/П/ Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман

Протокол