Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 343 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Обявление
Вторник, 30 Април 2024 14:33

Община Драгоман, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е изработен проект заПУП-ИПР /Изменение на план за регулация / в обхват на УПИ I-„За магазин“,кв.18 по плана на кв. Ярловци, гр. Драгоман, общ. Драгоман, обл. Софийска по искане с вх. № УТ-11-17/30.04.2024 год.  от Община Драгоман.

        На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 

Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман

ПУП