Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 334 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Обявление
Четвъртък, 16 Май 2024 15:27

Община Драгоман на основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 51 по протокол № 3 от 29.03.2024 г. на ОбС – Драгоман, е разрешено изработването на ПУП – ИПР/Изменение на план за регулация/ за кв. 48, като се образува нов УПИ XXI-508, ИПУР / Изменение на план за улична регулация/ с нова улична отсечка между о. т. 120 и о.т. 156а и ПЗ/план за застрояване/ за новият УПИ ХХI-508, кв.48 по плана на гр. Драгоман, община Драгоман, област Софийска.

 

/П/ Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман

Протокол