Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 202 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Образование
Петък, 18 Юни 2010 16:13

 

 

 

Образование

На територията на община Драгоман съществува едно училище, една детска ясла и една детска градина с филиал в с. Габер.

 

 

 

 

 

 

СУ "Христо Ботев" - гр. Драгоман

На 01.09.1921 год. се открива за първи път прогимназия на гара Драгоман. Това се налага от увеличаване на селището, поради заселването на бежанци след сръбската окупация на Цариброд и преместването на митницата в Драгоман. Училището е трикласно и се посещава в частната къща на Милан Аначков. През 1931 год. то става районна прогимназия. На 15.09.1938 год. учениците се преместват в новопостроената училищна сграда. На 02.06.1939 год. училището учредява за патрон безсмъртния поет-революционер Христо Ботев. През 1971 год. влиза в експлоатация новопостроената част от още 6 класни стаи. От 1974 год. училището е обявено за ЕСПУ. Закупува се ново обзавеждане и се подобрява материално-техническата база. През 1989 год. то е обявено на СОУ. От 1994 год. в училището се въвежда предпрофесионална подготовка, по която се подготвят два випуска по специалностите банково дело и митническо комисионерство. През 2004 год. в СУ „Христо Ботев” е въведена паралелка с технологичен профил – туризъм. Към момента в училището се обучават 270 ученика. На 01.09.1921 година на гара Драгоман се открива прогимназия. Това се налага от увеличаването на селището, поради заселването на бежанци след сръбската окупация на Цариброд и преместването на митницата в Драгоман. Училището е трикласно и се помещава в частната къща на Милан Аначков. През 1931 година то става районна прогимназия. На 15.09.1938 г. учениците се преместват в новопостроена училищна сграда, която се ползва и днес. През 1971 година влиза в експлоатация новопостроена част от още 6 класни стаи. От 1974 година училището е обявено за ЕСПУ /Единно средно политехническо Училище/. Закупува се ново обзавеждане и се подобрява материално - техническата база. През 1989 година то е обявено за СОУ /Средно общообразователно училище/. От 1994 г. в училището се въвежда предпрофесионална подготовка, по която се подготвят два випуска по специалностите банково дело и митническо комисионерство. 1997 година се открива втора училищна сграда на ул. „Васид Левски" в която се обучават учениците от първи до четвърти клас. От 2004 г. в гимназиалния етап на СУ „Христо Ботев" е утвърден учебен план с технологичен профил - туризъм. През 2008 година по проект на Община Драгоман и МРРБ старата училищна сграда е ремонтирана. През 2020 година е ремонтирана и сградата на ул. „Васил Левски“. СУ „Христо Ботев" е единствено на територията на община Драгоман, От 2008/2009 година училището е със статут и на защитено и средищно училище с постоянна тенденция за намаляване на броя на учениците. 

 

cat_obrazovanie_sou_hr_botev_1
cat_obrazovanie_sou_hr_botev_1
cat_obrazovanie_sou_hr_botev_2
cat_obrazovanie_sou_hr_botev_3
dsc00320.jpga
dsc00321.jpga
dsc00323
dsc08857.jpga
picture 036.jpg a

 

Детска градина "Радост" -гр. Драгоман

На първия етаж в сградата на тогавашния съвет през 1962 г. започва работа първата ЦДГ в гр.Драгоман с директор Тотка Йончева.Четири години по късно през юни 1966г. детската градина се изнася в нова сграда направена за детска ясла с директор Т.Каралеева. От 01.02.1975г. започва да функционира пълноценно новопостроената сграда на ул. „Три уши“ №3, с първи директор Милка Китова.

ДГ „Радост” приема деца от двегодишна възраст, при изрично изразено писмено съгласие на родителите,до постъпване в първи клас.Възпитанието и обучението на децата в ДГ се организира и провежда в съответствие с държавните образователни стандарти. Детската градина е целодневна с пет групи – четири в основната сграда, обособени по възрастов признак: Първа група-от 2-4 годишни; Втора група-4-5 годишни; Трета подготвителна група –5-6 годишни; Четвърта подготвителна група -6-7 годишни; и една смесена група във филиал с.Габер. Приемът и престоят на деца е от понеделник до петък от 6:00 до 18:00 ч.. Общия брой на децата е 71.

cat_obrazovanie_gradina_dragoman_1
cat_obrazovanie_gradina_dragoman_1
cat_obrazovanie_gradina_dragoman_2
cat_obrazovanie_gradina_dragoman_3
cat_obrazovanie_gradina_dragoman_4
cat_obrazovanie_gradina_dragoman_5
cat_obrazovanie_gradina_dragoman_6

 

Детска ясла "Здравец"-гр.Драгоман

Детска ясла „Здравец" е построена през 1963 год. и е с капацитет 50 деца. Сградата е разположена върху дворно място от 3 дка. Към момента в нея функционира една група с 14 деца. Идеята е персонала в детското заведение да  се грижи за децата целогодишно чрез традиционни и модерни методи за възпитание и обучение. Целта е децата да растат физически и психически здрави и щастливи, да се научат да живеят заедно, да споделят дейности и общи пространства, да открият един нов свят, който ще поискат да опознаят. Персоналът на Детска ясла „Здравец" знае колко отговорна задача е отглеждането на всяко дете. Детска ясла „Здравец" осигурява на децата:

Грижи през цялата година без ваканция;

Целодневен престои /7.00 - 18.00 ч./

Хранене - две закуски и обяд по изготвено от диетолог меню, собствена кухня;

Просторна занималня, спално помещение, помещение за хранене;

Обширен, богато озеленен двор с площадки за игри и разходки;

Медицински персонал, три мед. сестри - осигуряват грижи за здравето на децата;

Подбран екип - ориентиращ усилията си към дейност, спомагаща придобиването на позитивни умения и навици - стимулира развитието на доверие, инициативност,  самостоятелност и морално - волеви качества у децата.

Стремежът е да се създаде  близка до семейната среда уют и емоционален комфорт.

Девизът на детска ясла „Здравец" е: „Помогни ми да се справя сам"

 

cat_obrazovanie_iasla_zdravec_1
cat_obrazovanie_iasla_zdravec_1
cat_obrazovanie_iasla_zdravec_2
cat_obrazovanie_iasla_zdravec_3
cat_obrazovanie_iasla_zdravec_4
Последно променен на Четвъртък, 14 Януари 2021 13:28
 
Назад