Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 136 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

„Грижата за децата – предизвикателство или приоритет на местната власт?“
Четвъртък, 06 Юни 2013 13:53
624-300-bashta-deca-roditel

РАБОТЕН ФОРУМ – 11 и 12 юни 2013 година, гр. Драгоман,   

с участието на представители на Централната комисия за борба с противообществени прояви, местни комисии за борба с противообществени прояви, местни администрации, дирекция “Социално подпомагане”, дирекция “Бюро по труда”, доставчици на социални услуги и други местни партньори

В условията на динамично развиващото се общество, настъпващите промени и засилващата се престъпност сред малолетните и непълнолетните все по-важна става ролята на МКБППМН, на социалните институции и отделите на „Закрила на детето“, на органите на МВР чрез инспекторите „ДПС“ и като цяло на местната власт. Ръководени от факта, че не наказателната репресия, а алтернативата на наказанието, осъществявана чрез мерки за социално и възпитателно въздействие, биха повлияли по-силно на детето за промяна в поведението му, общинските служби, институции и комисии по превенция на детската престъпност и закрила на детето  в община Драгоман, със съдействието на Кмета на община Драгоман организират работен форум на тема „Грижата за децата – предизвикателство или приоритет на местната власт?“.

Програма на работния форум