Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 121 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

„ГРИЖАТА ЗА ДЕЦАТА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ИЛИ ПРИОРИТЕТ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ?“
Понеделник, 17 Юни 2013 12:07

IMG 0557

Работен форум, проведен на 11 и 12 юни в град Драгоман, инициира  дискусия на тема „ГРИЖАТА ЗА ДЕЦАТА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ИЛИ ПРИОРИТЕТ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ?“. По покана на домакините от Общината, участие взеха представители на Областната и регионалните  дирекции  „Социално подпомагане”, местните комисии за борба с противообществените прояви,  Областна дирекция на МВР и инспектори  „Детска педагогическа стая” към МВР,  Областен съвет на БЧК, представители на други заинтересовани институции.

Форумът беше официално открит с приветствие от страна на Кмета на Община Драгоман Андрей Иванов и Председателя на ОбС – Драгоман Венцислав Димитров.

КОНСТАНТИН ТОМАНОВ, секретар на Централната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни,  запозна аудиторията с правната и институционална рамка на системата за превенция и противодействие на детското девиантно поведение в контекста на България в Европейския Съюз.  Представените от него добри практики на центровете за превенция и социална адаптация дадоха възможност за повдигане на редица въпроси, на които Г-н Томанов отговори в контекста на работа на консултативните кабинети в дейността на системата.

За взаимоотношения между МКБППМН и социалните услуги за деца на местно и регионално ниво говори ОФЕЛИЯ КЪНЕВА, експерт  „Вътрешен одит, методическа подкрепа и контрол”, която изведе и някои от стъпките към ефективните взаимоотношения между институциите, предоставящи социални услуги, на основата на своя богат опит в сферата на социалните дейности.  

 С оглед повишаване качеството на закрила на децата в интерес на обществото се подчерта значението на създаване на мрежа за сътрудничество с местни национални и международни правителствени и неправителствени организации и  общности.

Социалните услуги в общността за деца и семейства се разгледаха от гледна точка на тяхната  необходимост, предизвикателства, препятствия и партньорства. Представените добри практики  акцентираха на това, че социалните услугите поставят в своя център ползвателя, трябва да отговарят на нуждите на общността, да осигуряват равен достъп и непрекъснато подобряват своето качество.

Инициирайки подобен форум, Община Драгоман прави първи стъпки към подобряване на своята социална инфраструктура с ясната равносметка, че благосъстоянието на децата е фундаментален индикатор на доброто управление на всяко населено място.