!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 165 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Проекти
С ПРАЗНИЧЕН ВОДОСВЕТ БЕ ИЗВЪРШЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПЪРВА КОПКА НА ЕДИН ОТ НАЙ-МАЩАБНИТЕ ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ДРАГОМАН
Понеделник, 16 Август 2021 16:47

IMG 7630

Днес 16.08.2021г. бе извършена официална церемония „Първа копка“ на обект: „Реконструкция на съществуваща водоснабдителна система и доизграждане на нова в гр. Драгоман, община Драгоман – I-ви етап“. Проектът е финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, който включва подмяната на водопровода на 19 улици в града. Дългоочакваната подмяна на водопровода в града, дава увереност на ръководството на община Драгоман, за изпълнен ангажимент към жителите на града, за подобряване качеството на живот и защита на здравето им.

продължава>
 
Обявление за Актуализация на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на община Драгоман за 2021г
Вторник, 11 Май 2021 11:15

Актуализация на програма за управление и разпореждане с общинска собственост на община Драгоман за 2021г.

 
ПРОЕКТ BG05M9OP001-6.002-0036 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ДРАГОМАН“
Вторник, 27 Април 2021 08:45

Патронажна грижа  община Драгоман

1

4

6

 
Съобщение
Четвъртък, 11 Март 2021 12:45

лого

Министерство на труда и социалната политика

Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

 

лого 2

 

 ПРОЕКТ „ ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ДРАГОМАН “

 

 

Проект BG05M9OP001-6.002-0036 „Патронажна грижа + в община Драгоман“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” се реализира в община Драгоман, чрез финансиране от ЕСФ на обща стойност – 188 152,33 лева.

Начална дата на проекта: 01.04.2021 г.

Крайна дата на проекта: 30.04.2022 г.

 

В изпълнението на проекта се предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

продължава>
 
Обява за инвестиционно намерение „Хидрогеоложко проучване за ползване и водовземане на подземни води“ при ПС „Матарица“ е с цел подсилване питейно-битовото водоснабдяване на гр. Драгоман
Понеделник, 08 Февруари 2021 16:23

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост


                                                                 

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

ОБЩИНА ДРАГОМАН

гр. Драгоман, ул. Захари Стоянов” №26

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

съобщава

на засегнатото население, че има следното инвестиционно намерение:

„Хидрогеоложко проучване за ползване и водовземане на подземни води“ при ПС „Матарица“, за подсилване питейно-битовото водоснабдяване на гр. Драгоман“

„Хидрогеоложко проучване за ползване и водовземане на подземни води“ при ПС „Матарица“ е с цел подсилване питейно-битовото водоснабдяване на гр. Драгоман. Предвижда се проучвателните работи свързани с хидрогеоложкото проучване да се проведат само в границите на пояс І-ви около помпена станция „Матарица”- с площ от 8.677 дка, намираща се на около 1.5 km. югоизточно от центъра на гр. Драгоман.

Той ще бъде съобразен с всички изисквания, съгласно Закона по водите и Наредба №1/2007 на МОСВ, МРРБ и МЗ за проучване, ползване и опазване на подземните води. Проектът е необходим за подсигуряване на необходимото количество вода за питейно-битови нужди на жителите и за предотвратяване на евентуални водни кризи в града.

 

За контакти: Боряна Богданова, общ. Драгоман, тел: 0879 103 411 – Ст. експерт: „Управление на проекти и обществени поръчки“

 Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Приложение:
1.Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС

 
2021г. – ГОДИНАТА НА ГОЛЕМИТЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДРАГОМАН
Понеделник, 08 Март 2021 10:22

Една година след обявената епидемична обстановка и извънредно положение на територията на цялата страна. Една година след като целият ритъм на работа във всички ведомства и институции беше обърнат на 360 градуса, тъй като овладяването на епидемията стана цел № 1 за управляващите, с цел опазване здравето на населението. Една година след като начинът ни на живот, мисленето и приоритетите ни се промениха из основи, Община Драгоман се заема с по-бързи темпове да пристъпи към изпълнението на едни от най-големите и тежки инфраструктурни проекти на своята територия. Откриването на строителна площадка на обект: „Ремонт и възстановяване на ограда на СУ „Хр. Ботев“, УПИ I, кв. 5, по плана на гр. Драгоман“, беше само началото на строителството за тази година. До края на месец март се очаква да бъде открита строителна площадка на обект: „Изграждане и обзавеждане на физкултурен салон в СУ „Хр. Ботев“ – УПИ I, кв. 5, гр. Драгоман“, а до два месеца ще бъдат започнати дейностите по един от най-мащабните проекти за територията на цялата община, а именно: „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна система и доизграждане на нова в гр. Драгоман, община Драгоман – I-ви етап“. Този проект ще обхваща една трета на гр. Драгоман, а именно частта над линия, като ще бъде подменен и доизграден водопровод на над 20 улици. Веднага след подмяната на водопровода на улици „Хр. Ботев“ и „Захари Стоянов“, ще се пристъпи към започването на обекти: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Хр. Ботев“ в гр. Драгоман“ и „Реконструкция на улица „З. Стоянов“ между о.т. 131, 130, 153, 152А, 152 и 147 по регулационния план на гр. Драгоман“. Но това далеч не е всичко над което ще работят ръководството и екипите на Община Драгоман. Към края на месец март се очаква да започнат строително-монтажните дейности по „Доизграждане на тротоарна настилка по ул. „Св. Иван Рилски“, както и изцяло изграждане на тротоарна настилка по ул. Васил Левски“ в гр. Драгоман“.

продължава>
 
Инвестиционно намерение
Петък, 18 Декември 2020 15:59

„Доставка и монтаж на съоръжения за туристическа инфраструктура, с цел развитие на туризма и популяризиране на туристическите обекти на територията на община Драгоман“

Обява за инвестиционно намерение

Информация по чл. 4

 
Най- малките ученици от СУ „Христо Ботев“ ще бъдат посрещнати в реновирана учебна сграда
Понеделник, 14 Септември 2020 16:36

1

Обновената сграда на СУ „Христо Ботев“ - филиал, намираща се в УПИ VIII, кв.8, гр. Драгоман ще посрещне учениците от I до IV клас в напълно обновена сграда. Подменени са: осветителните тела с енергоспестяващи; амортизираното оборудване в тоалетните – нова санитария, настилки от теракотни плочи в санитарни помещения, настилка от устойчив ламиниран паркет в класни стаи и други помещения, шлайфане и полиране на съществуваща мозаечна настилка по коридори, фоайета и входни предверия; подменена е тръбопроводната мрежа с полипропиленови тръби, старите чугунени радиатори са заменени с отоплителни тела с алуминиеви глидери; направена е топлоизолация на покрив и фасадни стени; подмяна на интериорни врати и чисто нов покрив. Сградата е боядисана в свежи тонове, които ще радват малките възпитаници на СУ „Христо Ботев“.

2

3

продължава>
 
Съобщение
Петък, 11 Септември 2020 09:16
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Информираме Ви, че от днес /10.09.2020 г./ актуализираният проектен вариант на Графика за движение на влаковете за следващата 2021 г. е публикуван на официален сайт БДЖ www.bdz.bg.
С цел подобряване на обслужването с железопътен транспорт и осигуряване на надежден и удобен превоз за нашите граждани, очакваме Вашите финални становища в срок до 21.09.2020 г. на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или на адрес: София 1080, ул. “Иван Вазов” № 3. След посочената дата графикът се приема за утвърден и няма да бъдат възможни повече промени до разработването на график за 2022 г.
 
Обява
Вторник, 08 Септември 2020 11:05

До заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 ОБЩИНА ДРАГОМАН

Ул. „Захари Стоянов” № 26

 

съобщава

на засегнатото население, че има Мотивирано предложение за Изработване на проект за ПУП – ПП / парцеларен план/ за обект: „Изграждане на нов водопровод от помпена станция „Неделище“ II до помпена станция с. Чорул, чието трасе е в сервитута на местен път гр. Драгоман – с. Чорул с идентификатор ПИ № 81579.39.55; ПИ № 81699.16.22 по ККР на с. Чуковезер; ПИ № 81699. 16.23 по ККР на с. Чуковезер; ПИ № 81579.67.59; ПИ № 81579.39.54; ПИ № 81579.33.46; местен път гр. Драгоман – с. Чорул с идентификатор ПИ № 81579.71.56 и улична отсечка с ОТ 82, ОТ 83,ОТ 84, ОТ 47, ОТ 48, ОТ 49, ОТ 54, ОТ 50, ОТ 36 и неурегулиран поземлен имот

Проекта предвижда изграждане на нов водопровод от помпена станция „Неделище II“, разположена на землищната граница между с. Чорул и с. Чуковезер до помпена станция на с. Чорул. Трасето минава през землището на село Чорул и част от землището на с. Чуковезер и през част от урбанизираната територия на с. Чорул, с обща дължина 1882 м.

 

За контакти: Теодора Евстатиева, общ. Драгоман, тел.: 0879 103 425 – гл. сп. „Оперативни програми и европроекти“

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Приложение:


1.Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС

 
Обява
Четвъртък, 30 Юли 2020 11:25

До заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

ОБЩИНА ДРАГОМАН

Ул. „Захари Стоянов” № 26

 

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Проект

„Допълнително водоснабдяване на селата Чорул и Владиславци от водоснабдителна група „Драгоман“

 

Настоящото инвестиционно предложение цели допълване на необходимото водно количество за питейно-битови нужди на двете села от водоснабдителна група „Драгоман“. Необходимото допълнително водно количество за двете села ще се вземе от черпателния резервоар на Помпена станция II –ри подем, намираща се в поземлен имот 016022 в землището на с. Чуковезер с ЕКАТТЕ 81699 и поземлен имот 000062 в землището на с. Чорул с ЕКАТТЕ 81579. От черпателния резервоар на помпена станция „II-ри подем“ ще бъде предвиден за изграждане нов тласкателен водопровод до черпателния резервоар в с. Чорул, оразмерен за общото водно количаство за двете села.

 

За контакти: Теодора Евстатиева, общ. Драгоман, тел.: 0879 103 425–гл. сп. „Оперативни програми и европроекти“

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Приложение:
1.Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС

 
СЪРФИРАЙТЕ В МРЕЖАТА, ДОКАТО СТЕ НАВЪН БЕЗ ДА СЕ НАЛАГА ДА ИЗРАЗХОДВАТЕ МОБИЛНИЯ СИ ИНТЕРНЕТ
Вторник, 28 Юли 2020 14:03

wifi

Разположението на точките за достъп е достъпно тук

 
Проект "Подай ръка в кризисна ситуация"
Четвъртък, 18 Юни 2020 11:59

aniHead

ПРОЕКТ „ПОДАЙ РЪКА В КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ“

Проект BG05M9OP001-2.101-0158-„Подай ръка в кризисна ситуация” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.101-„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” се реализира от Община Драгоман и е с обща стойност 55 590.00 лв., в това число: разходи по линия на ЕСФ – 47 251.50 лв. и НФ – 8 338.50 лв. Основни дейности по проекта са:
1.Дейност № 1: Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от корона вирус и осигуряване на достъп до социално-здравни услуги;
2.Дейност № 2: Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по проекта;
3.Дейност № 3: Транспорт на персонала, предоставящ услугите от/до домовете на лицата;
4.Дейност № 4: Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфектиращи препарати за лицата, предоставящи услугите;
Целта на проекта е да се подобри качеството на живот на хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и възрастни хора в риск в община Драгоман, чрез осигуряване на доставка на храни, хранителни продукти, продукти от първа необходимост и лекарства до дома на потребителите и заплащане на битови сметки и др. Община Драгоман осигурява транспорт на персонала, предоставящ услугите, от и до дома на потребителите. Осигурени са лични предпазни средства и дезинфектанти на персонала, предоставящ услугите.
 
ПРОЕКТЪТ НА ГРАФИК ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ ЗА 2021 Г. Е ПУБЛИКУВАН ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА САЙТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗВАЧ.
Понеделник, 15 Юни 2020 10:22

https://p.bdz.bg/www/s/o/sofiya-dragoman-1261.pdf

https://p.bdz.bg/www/d/r/dragoman-sofiya-1262.pdf

https://www.bdz.bg/bg/a/proektt-na-grafik-za-dvizhenie-na-vlakovete-za-2021-g-e-publikuvan-za-obshchestveno-obszhdane

С цел подобряване на обслужването с железопътен транспорт в цялата страна и осигуряване на надежден и удобен превоз за нашите граждани, очакваме Вашите мнения в срок до 30.07.2020 г. на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  или на адрес: гр. Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ № 26

 
ПОКАНА
Понеделник, 11 Май 2020 16:36

Покана за редовно заседание на 15.05.2020 г. на Общински съвет - Драгоман при следния проект за дневен ред

 
Община Драгоман реализира проект WIFI4EU, който има за цел да насърчава безплатния безжичен интернет за гражданите на ключови обществени места.
Петък, 24 Април 2020 11:07

Проектът. подкрепя инсталирането на най-модерното безплатно WI-FI оборудване в 8000 европейски града, от които сме част и ние. Връзката се осъществява посредством европейски портал за общ достъп, като за свързване с мрежата е необходимо да се съгласите с общите условия на страницата.

Splash page

Всички достъпни 11 безплатни точки могат да се видят на www.visitdragoman.com,  удобно илюстрирани на интерактивна карта.

wifiMap

Точките са определени, съгласно изисквания на Европейската комисия.

 
Съобщение
Четвъртък, 26 Март 2020 15:41

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове. В заповедта се посочва:

През контролно-пропускателните пунктове се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от:

  • полагане на труд в населеното място;
  • здравословни причини на пътуващия или на негови близки;
  • завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес;
  • необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия;
  • необходимост от снабдяване за себе си или лица, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.

Обстоятелствата за преминаването през контролно-пропускателните пунктове се удостоверяват със:

  • служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта;
  • медицински документ;
  • документ за самоличност;
  • декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването.

продължава>
 
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2019 г. на ОПР на община Драгоман 2014 - 2020г.
Сряда, 22 Април 2020 13:22

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2019 г. на ОПР на община Драгоман 2014 - 2020г.

 
Проект № BG16M1OP002-2.002-0009-C01 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд
Сряда, 04 Март 2020 12:26

                            baner1

 
ПРОЕКТ НА КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ДРАГОМАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 2020 – 2022 ГОДИНА
Сряда, 12 Февруари 2020 17:00
 Уважаеми жители на Община Драгоман,
На основание чл. 10, ал. 3, т. 1 от ЗЕВИ, предлагаме Ви на обществено обсъждане проект на разработена Краткосрочна програма на Община Драгоман за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020-2022 година
В срок до 30 дни от публикуването му може да представяте предложения и мнения в деловодството на община Драгоман на ул.” Захари Стоянов" №26 в гр. Драгоман.


 
ПРОЕКТ НА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ДРАГОМАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 2020 – 2030 ГОДИНА
Неделя, 12 Януари 2020 15:01
 Уважаеми жители на Община Драгоман,
На основание чл. 10, ал. 3, т. 1 от ЗЕВИ, предлагаме Ви на обществено обсъждане проект на разработена Дългосрочна програма на Община Драгоман за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020-2030 година
В срок до 30 дни от публикуването му може да представяте предложения и мнения в деловодството на община Драгоман на ул.” Захари Стоянов" №26 в гр. Драгоман.

 

 
Обява
Четвъртък, 12 Декември 2019 01:00
Обява до заинтересованите лица и общественост.
На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.
25/2003 г., изм. и доп.), ОБЩИНА ДРАГОМАН гр. Драгоман, ул. „Захари Стоянов” №26/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има следното инвестиционно намерение:
„Хидрогеоложко проучване за ползване и водовземане на подземни води“ при ПС „Матарица“

 
Wifi Общи условия
Вторник, 25 Юни 2019 10:30

Общи Условия

 
Обява за инвестиционно намерение
Сряда, 17 Април 2019 01:00

Инвестиционно намерение

 
Проект „ОБЗАВЕЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ДРАГОМАН”
Вторник, 21 Август 2018 08:14
Община Драгоман стартира дейностите по спечеления проект „Обзавеждане и модернизиране на материалната база за предоставяне на социални услуги в Община Драгоман” към Фонд „Социална закрила“ /ФСЗ/ на обща стойност 29 400 лв. Фонд „Социална закрила” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Mинистерство на труда и социалната политика, създаден на основание чл. 25 от Закона за социално подпомагане.
продължава>
 
Съобщение
Вторник, 10 Април 2018 08:50
           Уважаеми съграждани,

    Във връзка с настъпването на новия пожароопасен сезон Ви информираме, че паленето на стърнища, слогове,   крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци причинява изгаряне на всички органични съставки в повърхностния почвен слой и увреждане на околната среда. Създават се условия за опожаряване на отделни   дървета  и храсти, а при наличие на неблагоприятен вятър и за засягане на цели горски масиви, чувствителни   зони и защитени територии.С цел предотвратяване  възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и  разпространение и осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии, в периодът от 01 април до 31 октомври 2018 г. е определен за пожароопасен в защитените територии – изключителна държавна собственост.
  Паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци представлява   нарушение на законодателството и всеки, който извършва тези дейности ще бъде подведен под наказателна отговорност както следва:
  - Съгласно Закона за опазване на земеделските земи с глоба или имуществена санкция от 120.00 до 2000.00 лв., при повторно нарушение наказанието е в  двоен размер.
    - Съгласно Закона за опазване на общинската собственост – с глоба от 100.00 до 6000.00 лв. или имуществена санкция от 1000.00 до 2000.00 лв., при повторно нарушение глобата или имуществената санкция са в двоен размер.
      - Съгласно Наредба №2 за опазване и поддържане на противопожарния ред на територията на община Драгоман – с глоба от 50.00 до 5000.00 лв., а при повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност съгласно чл.22, ал.2 от ЗМСМА.
 
Общинска Администрация
 
 
ОБЩИНА ДРАГОМАН НЕ ОСТАНА БЕЗУЧАСТНА И В ТАЗИ НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2017 Г.“, ФИНАНСИРАНА ОТ ПУДООС.
Вторник, 31 Октомври 2017 10:43

1

Община Драгоман и тази година насочи усилията си към опазването на околната среда и изграждането на още един прекрасен кът за отдих и занимания на открито в с. Калотина, община Драгоман, предназначен за всички жители и гости на общината. Изграждането му има за цел повишаване активността на населението, стремежа за чиста околна среда, нейното опазване и ценене, както и трайното подобравяне на физическата и екологична среда на общината.

продължава>
 
Детска градина „Радост“ изпълни успешно своя проект, финансиран от ПУДООС - „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2017г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам!“
Понеделник, 30 Октомври 2017 14:40

1

От 517 детски градини в страната, подали заявление към ПУДООС / Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/ , и финансирани 122 от тях, нашата детска градина е една от спечелилите проекти с финансиране до 5000лв. от Предприятието. С това стана възможно закупуването на нови съоръжения за игра- влакче, люлки, пързалки, кошчета за отпадъци, с монтаж на ударопоглъщаща настилка под тях. Проектът, който е втори спечелен проект към ПУДООС, бе реализиран за срок от един месец и избрахме 15 септември за тържественото му откриване. Грижата по опазването му е обща, защото радостта и щастието на децата ни е обща цел!

продължава>
 
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, УПИ VIII, КВ.8, ГР. ДРАГОМАН, ОБЛАСТ СОФИЙСКА
Петък, 13 Октомври 2017 15:57

OPSRS

ПРОЕКТ:
„РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, УПИ VIII, КВ. 8, ГР. ДРАГОМАН, ОБЛАСТ СОФИЙСКА“, СКЛЮЧЕН МЕЖДУ ОБЩИНА ДРАГОМАН И ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА – 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕЗФРСР
 
Община Драгоман подписа договор с ДФ „Земеделие“ за проект: „Ремонт и реконструкция на СУ „Христо Ботев“, УПИ VIII, кв.8, гр. Драгоман, област Софийска“ (малкото училище) на стойност 627 77436 лева. Проектът ще подобри и  модернизира образователната инфраструктура в СУ ”Христо Ботев” – Драгоман. Ще подобри състоянието на околната среда, посредством прилагане на комплекс от мерки за енергийна ефективност. Проектът предвижда външни и вътрешни ремонтни работи по сградата:  покривни работи, подмяна на керемиди; хидроизолация – покрив и фасадни стени; подмяна на стара дограма с нова 5 камерна с двоен стъклопакет, подмяна на настилки в класни стаи, коридори, фоайета и входни предверия; реконструкция на санитарни помещения и подмяна на санитарно оборудване; подмяна на интериорни и входни врати; ремонт и рехабилитация на тръбна мрежа на отоплителна инсталация и подмяна на стари радиатори с нови; подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи; изграждане на евакуационно осветление; дейности по част охранителна система и пожарна безопасност.

Logo22
 
Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000154, с.Чуковезер, общ. Драгоман
Сряда, 27 Септември 2017 14:37

Втора година биологична рекултивация

продължава>
 
Община Драгоман отново спечели финансиране на проект в Националната кампания „Чиста Околна Среда - 2016г.“ на тема:“Обичам природата и аз участвам“ на МОСВ и ПУДООС.
Петък, 22 Април 2016 09:36

priroda

 

 Тазгодишният проект - победител на общината е :„Изграждане на кът за отдих, в УПИ IIПоликлиника, кв.47 по плана на гр. Драгоман.
Проектът представлява облагородяване на околното пространство на поликлиниката в гр. Драгоман. Идеята на проекта е да се подобри визията като цяло и да стане едно приятно и удобно място, за жителите и гостите на общината, както и потребителите на множеството социални услуги, помещаващи се в сградата. В тази връзка, на свободната тревна площ ще бъдат поставени няколко пейки, маса за тенис и беседка за игри през свободното време. Също така по проекта е предвидено, да се направи тротоарна настилка и да се положат алейни бордюри. Така ще се формира приветливо място за отдих, създаващо позитивна нагласа към природата, затвърждаване на уменията и желанието на гражданите за опазване на околната среда.

 
Още статии...
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>