Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 337 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Проект Независим живот за гражданите на Драгоман
ИНФОРМАЦИЯ
Четвъртък, 20 Октомври 2016 15:45

Sashka1

Относно:  трети прием на документи за потребители и експертен персонал /социални асистенти и домашни помощници/  за предоставяне на интегрирани социални услуги по проект „Независим живот за гражданите на Драгоман”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.002, ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.002-0055-C001.
 
След успешно приключилия  трети прием на документи  на 30.09. 2016 г., Екипът за управление на проекта  и Звеното за почасово предоставяне на интегрирани социални услуги по проект „Независим живот за гражданите на Драгоман”, ОПРЧР 2016-2020, съгласно процедурите и изискванията по изпълнение на дейностите му, създаде организация и проведе социалните оценки и анкети, протоколите за напасване между потребители и експертен персонал, както и събеседване-интервюта с кандидатите за социални асистенти и  домашни помощници, които ще обгрижват нови 23 потребители на услугата.
Особено вълнуваща бе срещата на кандидатите за експертен персонал от третия прием – 6 социални асистенти и 9 домашни помощници – с Кмета на община Драгоман г-н Андрей Иванов, който ги приветства с добре дошли в Екипа на най-важния и социално значим проект в  общината, даде им ценни наставления за отговорната и трудна тяхна мисия и ги  увери  в  постоянната и твърда подкрепа на цялото общинско ръководство.
След този прием броят на  назначените социални асистенти и  домашни помощници става 54 души при предварително планирани съгласно договора 34 такива, което надвишава с 60% този индикатор, а броят на  потребителите нараства с близо 45%  от предварително планираните  -  от 68 техният брой става 99.

 NGJD2

NGJD3

 

Sashka2

 
ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ
Вторник, 27 Септември 2016 13:38

Публикувана текуща информация относно реализация на дейностите по проект "Независим живот за гражданите на Драгоман", ОПРЧР, в Областния за София град и Софийска област вестник "Софийски вестник", бр. 36 /576/, 15-21 септември 2016 г.

Текуща информация

 
УВЕДОМЛЕНИЕ
Четвъртък, 08 Септември 2016 14:52
Община Драгоман обявява нов прием на документи за потребители и експертен персонал / социални асистенти и домашни помощници/  за предоставяне на интегрирани социални услуги по проект „Независим живот за гражданите на Драгоман”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG05M9OP001-2.002, ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.002-0055-C001.
 
Приемът на документи ще се извършва в работно време
от 08 : 00 часа до 17 : 00 часа
в дните от  12.09.2016 г.  до  30.09.2016 г. / включително /
в „Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”,
IV етаж, административна сграда на община Драгоман.
 
 Лице за контакти – Анна Крумова и Даниела Нацкова, тел: 0879103444
 
PR - кампания - първи етап
Четвъртък, 08 Септември 2016 14:37

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДРАГОМАН" - първо шестмесечие

 
УВЕДОМЛЕНИЕ
Четвъртък, 14 Юли 2016 12:07

Sashka1

Община Драгоман  обявява прием на документи  за Технически сътрудник към  обслужващото Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда в община Драгоман  по  проект „ Независим живот за гражданите на Драгоман”,  процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002 и договор № BG05M9OP001-2.002-0055-C001.
 
Необходими документи:
  1. 1.Копие на ЛК;
  2. 2.Заявление за работа;
  3. 3.Автобиография;
  4. 4.Документ за завършено образование;
  5. 5.Свидетелство за съдимост;
  6. 6.Медицинско удостоверение;
  7. 7.Сертификати и удостоверения за завършени курсове или други квалификации /ако има такива/.
Документите се подават в деловодството на община Драгоман
гр. Драгоман, ул. „ Захари Стоянов” № 26, в срок до 29.07.2016 г. 

Sashka2
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>

Страница 3 от 5