!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 124 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Конкурси
ОБЯВЛЕНИЕ
Сряда, 06 Януари 2021 12:02

ОТНОСНО: свободна длъжност по трудово правоотношение

Главен специалист „Общинска собственост“ в Общинска администрация Драгоман.

Области на дейност

Управление на общинската собственост.

Преки задължения

 

Участва в разработването на проекти на наредби на Общинския съвет, процедури, правила и други вътрешни актове;

Издирва, проучва, комплектова и съхранява документите, доказващи собствеността на общината и съставя и представя за вписване актовете за общинска собственост;

Подготвя отписването на имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и на тези, основанието на които е отпаднало;

Обработва и докладва преписките и провежда процедурите за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост и подготвя документите, свързани с тях;

Организира процедурите за отдаване под наем, предоставяне за временно ползване чрез аренда, учредяване на право на строеж, сервитут и право на ползване на общински земи и поземлени имоти в горски територии - общинска собственост, както и за продажбата на такива имоти, чието предназначение е променено;

Изготвя проекти на решения на общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост и след приемането им ги изпълнява;

Изготвя и изпълнява заповеди за изземване на общински имоти вкл. на земеделски земи, гори и земи от горския фонд, ползващи се без правно основание;

Подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи;

продължава>
 
ОБЯВЛЕНИЕ
Вторник, 13 Октомври 2020 10:37

ОБЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО: свободна длъжностпо трудово правоотношение

Главен специалист „Транспорт“ в Общинска администрация Драгоман.

Области на дейност

  • Транспорт
  • Инфраструктура
  • Икономика
  • Улично осветление
  • Снегопочистване

Преки задължения

1.Участва в подготовката и провеждането на обществени поръчки;

2.Участва в разработването на проекти на наредби на Общинския съвет, процедури, правила и други вътрешни актове;

3.Организира дейностите по осигуряване безопасността на движението в населените места от общината;

4.Разработва транспортната схема на общината, както и предложения за нейното оптимизиране;

5.Разработва условия за провеждане на конкурси, методика за оценка на оферти и провежда конкурси за разпределяне на превозите между превозвачите;

6.Анализира дейността на превозвачите на територията на общината и прави предложения за разпределението и разходването на бюджетните субсидии за обществения превоз и компенсациите за безплатни и по намалени цени пътувания;

продължава>
 
Конкурс за длъжността Директор на дирекция "Обща администрация" в Общинска администрация Драгоман
Сряда, 27 Май 2020 13:22
 
Конкурс за длъжността - Директор на дирекция "Обща администрация" в Общинска администрация Драгоман
Вторник, 04 Февруари 2020 15:21
 
Конкурс за длъжността: Директор на дирекция "Териториално и селищно устройство и общински дейности " в общинска администрация гр.Драгоман
Петък, 04 Януари 2019 16:26
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>

Страница 1 от 3