Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 197 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
РАБОТНА СРЕЩА ПО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДРАГОМАН
Събота, 16 Септември 2017 09:59

21767214 1536720036374771 860885654 o

21769336 1536719723041469 1477299071 o

На 14.09.2017 год. се проведе работна среща на екипа по управление на проект „Изготвяне на Общ устройствен план на община Драгоман“. На среща присъстваха Андрей Иванов – Кмет на община Драгоман, Емилия Милушева – Зам. – кмет на община Драгоман, арх. Вълева – Главен архитект  на община Драгоман, инж. Бенинска – Главен инженер, Елена Ангелова – Началник отдел „Програми и проекти“ и  арх. Светослав Спасов  от страна на фирмата изпълнител.

Срещата бе инициирана от арх. Светослав Спасов – ръководител на проекта. Протече много ползотворно, показа се добрата координация между Възложител и Изпълнител .

 
СЪОБЩЕНИЕ
Сряда, 19 Юли 2017 15:12
Във връзка с изработване на Общ устройствен план на Община Драгоман, моля всички граждани, които:
-           имат бъдещи инвестиционни намерения извън границите на населените места в общината;
-           притежават поземлени имоти от КВС с начин на трайно ползване, различен от фактическото ползване на съответния имот (пример: притежават нива, която е застроена със жилищни сгради и се ползва за жилищни нужди);
да ги заявят в сградата на Община Драгоман – Деловодство, гр.Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ № 26,  за да бъдат предвидени конкретните територии в ОУПО, в съответствие с фактическото им ползване и съответно с бъдещите инвестиционни намерения.
 
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДРАГОМАН
Сряда, 19 Юли 2017 15:10
На 17.05.2016 г. бе сключено Споразумение между Община Драгоман и Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) въз основа на действащото в Република България законодателство. Предмет на това Споразумение е финансово подпомагане изработването на общ устройствен план на община (ОУПО) със средства предвидени в бюджета на МРРБ.
            Общият устройствен план на общината (ОУПО) е необходима основа за реализация на нейните инвестиционни програми и намерения, на инвеститорите, които имат интереси свързани с територията й, както и за цялостното подобряване на жизнената среда. Основа, която дава базисните териториални параметри за развитие, като гарантира опазване на природните дадености и ресурси.
 
Необходимостта от наличието на актуални устройствени планове на всички населени места и на териториални общности се обосновават и от редица изисквания, които са заложени в условията за финансиране на конкретните проекти и програми по линия на Европейски и Национални оперативни програми и други финансови инструменти. Ето защо този проект е от особена важност за цялата Община и нейните жители.
 
            Срок за изпълнение на проекта – 30.11.2018 г.
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>

Страница 3 от 3