Навигация

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 32 посетителя в сайта

Времето

Общинска администрация
Структура

 
Кмет

Андрей Алексиев Иванов

andrey3

 

Роден на 23.09.1971 г. – гр.София, Република България

Образование: УНСС гр. София - магистър

"Счетоводство и контрол"

Работил като: -Данъчен инспектор  към ГУДА - СДУ - гр. Драгоман от 01.07.1996 до 05.06.1998г.

-Помощник - управител в "Алекс - Д" ООД - гр. Драгоман от 04.01.1999г. до 30.11.2011г.

-От 08 ноември 2011г е кмет на община Драгоман

Семейно положение: женен с едно дете

Приемен ден: Всеки първи понеделник на месеца от 13:30 до 16:30ч.

продължава>
 
Заместник - кмет

Емилия Горанова Милушева

02

 

Роденана 16 май 1968 г. в гр. Сливница. Живее и работи в гр. Драгоман.

Образование: ПУ "Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив

магистър по физика и математика

Работилa като: Дружинен ръководител в ОбК на ДКМС - 1989г. - 1990г.

Директор на център за работа с деца в ОбНС Драгоман - 1990г. - 1991г.

Възпитател в СОУ "Христо Ботев" гр. Драгоман - 1991г. - 1992г.

Преподавател по физика в СОУ "Христо Ботев" - гр. Драгоман - 1993г. - 1995г.

Учител по информационни технологии - в СОУ "Христо Ботев" - гр. Драгоман - 1995г. - 2011г.

Семейна, с две дъщери.

От 10 ноември 2011 г. – заместник-кмет

Приемен ден: Всеки първи и трети вторник на месеца от 13:30 до 16:30ч.

продължава>
 
Заместник - кмет

Лидия Кирилова Банкова-Найденова

lidiq_bankova


Родена на 20 ноември  1960 г. в с. Габер. Живее и работи в гр. Драгоман.

Образование: Университет по библиотекознание и информационни технологии - гр. София,

магистър по защита на културното наследство на Република България

Работилa като: Обществено-политическа дейност, ОК на ДКМС, гр.София,1982-1990г.

Управител на Център за стопанска дейност Драгоман, „СОФИС“АД, София -1991-1998г.

Пълномощник на „WASTOR LLC” – САЩ, Вашингтон,  С Б З Драгоман - 1999 - 2008г.

Търговски мениджър „Конкордия Груп” ООД, гр. София, 2009 – декември 2011г.  

Семейна, с две дъщери.

От 19 декември 2011 г. – заместник-кмет

Приемен ден: Всеки първи и трети вторник на месеца от 9:00 до 12:00ч.

 

 

продължава>
 
ДЛЪЖНОСТИ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА КМЕТА Секретар

Марина Георгиева Асенова

cat sekretar marina


 

Родена на: 23.08.1971г. в гр.Сливница

Образование:

Средното си образование завършва в ГПЧЕ „Петър Богдан“ – гр.Монтана

Бакалавър  е по икономика ,магистър по Стопанско управление от ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр.Велико Търново.

Работила като:

1990г. - декември 2000г. работи в  различни фирми в частния сектор в сферата на търговията и туризма.

2000г.- 2003г. в Мина „Бели брег“

2003г. - 2007г. в „Петрол“ АД

2007г. - 2009г. Гл.специалист „ТРЗ и бюджет“ в община Драгоман

юни 2009г. - октомври 2015г. Директор на дирекция „Обща администрация“  в община Драгоман

от 16.11.2015г. Секретар на община Драгоман

Семейно положение:Омъжена със син и дъщеря

Приемен ден: Всеки ден 
продължава>
 
Служител по сигурността на информацията и гражданска защита

Десислава Димитрова

cat desi ssi

 

продължава>
 
Кметски наместници
продължава>
 
Дирекция "Обща администрация"
продължава>
 
Дирекция "Специализирана администрация"
продължава>
 
Общински инспекторат
продължава>
 
Кметове на кметства
продължава>
 
Кметовете на Драгоман
продължава>