Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 204 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

МКБППМН
„ЛЯТНА АКАДЕМИЯ“ В КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ КЪМ МКБППМН ПРИ ОБЩИНА ДРАГОМАН
Четвъртък, 20 Септември 2018 13:39

В средата на лятната ваканция беше проведена „Лятна академия“ в Консултативен кабинет към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Драгоман.

  1

продължава>
 
Безопасност на пътя и оказване на първа долекарска помощ „Да бъдем по-толерантни на пътя“
Понеделник, 17 Септември 2018 10:38
  zaglavna
По повод седмицата на пътната безопасност и предстоящият първи учебен ден, Община Драгоман и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при общината, съвместно с ОС на БЧК и местните дружества на БЧК, извършиха обновяване на пешеходните пътеки в града.
продължава>
 
Съобщение
Понеделник, 17 Септември 2018 10:33
И община Драгоман, МКБППМН, редица доброволци, ученици и формирования на БЧК, се включиха в кампанията „Да изчистим България“.

 IMG 1646

продължава>
 
Годишно отчетно заседание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Драгоман
Понеделник, 15 Януари 2018 11:26
На 12.01.2018 година се проведено Годишното отчетно заседание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните община в Драгоман при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на годишен отчет за дейността на МКБППМН Драгоман за 2017 г.
2. Приемане програма за работа на МКБППМН Драгоман за 2018 г.
3. Утвърждаване броя и състава на обществените възпитатели и техните възнаграждения за 2018 г.
4. Други.
Официални гости на заседанието бяха г-н Андрей Иванов – кмет на община Драгоман,  г-жа Емилия Милушева – зам.-кмет на община Драгоман и г-жа Марина Асенова – секретар на община Драгоман.
Заседанието протече в законоустановения ред, с пълен брой членове и кворум за провеждане на годишния отчет. Заседанието бе открито отот г-жа Лидия  Банкова-Найденова – председател на МКБППМН и заместник-кмет на община Драгоман, протоколът се водеше от Анна Крумова – секретар на комисията, дневният ред бе гласуван единодушно, след което материалите бяха предложени за обсъждане, допълнение и одобрение. Годишният отчет даде повод за редица изказвания, коментари и равносметка за извършената работа през 2017 г. и положи успешна основа за актуални предложения в Програмата на МКБППМН за 2018 г. Изказвания направиха г-жа Атина Младенова, г-жа Ива Лилова, г-н Стоян Стоянов и други членове на МКБППМН, а в заключение и като обобщение на всичко извършено и предстоящо за реализиране с вълнуващо слово се включи кмета на общината г-н Андрей Иванов. 

IMG 4823

продължава>
 
ЗАСЕДАНИЕ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ГР. ДРАГОМАН
Понеделник, 16 Януари 2017 11:13
1
  На 12 януари 2017 г. Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Драгоман проведе своето редовно първо заседание за новата 2017 година при следния ДНЕВЕН РЕД:
  1. 1.Отчет за дейността наМКБППМН – Драгоманза 2016 г.
  2. 2.Програма  за работа наМКБППМН – Драгоманза 2017 г.
  3. 3.Утвърждаване броя и състава на обществените възпитатели и техните възнаграждения за 2017 г.
  4. 4.Други
 
 
Официални гости на събитието бяха г-н Андрей Иванов – кмет на община Драгоман, представители на социални институции и услуги, МВР и др.
Заседанието бе редовно, присъстваха пълен брой членове, имаше кворум за провеждане на годишния отчет, след което заседанието  бе открито от г-жа Лидия  Банкова – Найденова - председател на МКБППМН и заместник-кмет на община Драгоман.

продължава>
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 7 от 10