Навигация

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 109 посетителя в сайта

Времето

Адм. актове и обявления по УТ
Обявление
Понеделник, 02 Април 2018 15:12

        Община Драгоман, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е одобрен проект за ПУП-ИПР за обект: УПИ XV- "За магазин" в кв. 77 и образуване на два нови урегулирани имота - УПИ XV-982 "За магазин" и УПИ XXXIV - 981 "За детска площадка", кв. 77 от регулационния план на гр. Драгоман - разширение, Община Драгоман, ЕКТТЕ 23409.

Графична част

 
Обявление
Петък, 09 Март 2018 17:25

Съобщение от Басейнова Дирекция "Дунавски район " гр.Плевен съгласно чл.62а,ал1 от Закона за водите , за самостоятелно ,питейно,битово водоснабдяване от "ТК 1 Столична стройтелна компания,Несла,Драгоман".

Съобщение

 
Обявление
Понеделник, 29 Януари 2018 14:56

НА ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С № 049024 ПО КАРТАТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ НА с.ЧОРУЛ, Местност " ГНИЛИЩЕ" , ОБЩИНА ДРАГОМАН, ОБЛАСТ СОФИЙСКА.

ЧАСТ: ГРАДОУСТРОЙСТВО - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ

 ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ1

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ2


 
Обявление
Понеделник, 29 Януари 2018 14:14
ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПРОМЯНА  НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №65067, МЕСТНОСТ " ОКОЛ",ГР. ДРАГОМАН, ОБЩИНА ДРАГОМАН, ОБЛ. СОФИЙСКА.
 
 
ОБЯВЛЕНИЕ
Сряда, 10 Януари 2018 15:34

Приети - кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите собственост на ДП "Национална компания "Железопътна инфраструктура", по трасето на железопътен участък гара Петърч - гара Драгоман", Софийска област /обяв. в ДВ, бр.4 от 09.01.2018 г./

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 1 от 11