Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 148 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Адм. актове и обявления по УТ
Обявление
Четвъртък, 16 Май 2024 15:27

Община Драгоман на основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 51 по протокол № 3 от 29.03.2024 г. на ОбС – Драгоман, е разрешено изработването на ПУП – ИПР/Изменение на план за регулация/ за кв. 48, като се образува нов УПИ XXI-508, ИПУР / Изменение на план за улична регулация/ с нова улична отсечка между о. т. 120 и о.т. 156а и ПЗ/план за застрояване/ за новият УПИ ХХI-508, кв.48 по плана на гр. Драгоман, община Драгоман, област Софийска.

 

/П/ Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман

Протокол

 
Обявление
Четвъртък, 09 Май 2024 08:47

Община Драгоман, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е изработен проект заПУП- ИПР за УПИ VIII-297 и УПИVII-168в кв. 9 по плана на с. Круша, общ. Драгоман, обл. Софийска по искане с вх. № УТ-11-16/24.04.2024 год.

        На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 

Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман

ПУП

 
Обявление
Вторник, 30 Април 2024 14:33

Община Драгоман, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е изработен проект заПУП-ИПР /Изменение на план за регулация / в обхват на УПИ I-„За магазин“,кв.18 по плана на кв. Ярловци, гр. Драгоман, общ. Драгоман, обл. Софийска по искане с вх. № УТ-11-17/30.04.2024 год.  от Община Драгоман.

        На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 

Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман

ПУП

 
Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ за изменение на разрешително № 11590228/01.08.2008г. за водовземане на от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, изменено и продължено с Решени
Вторник, 30 Април 2024 14:30

 Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ за изменение на разрешително № 11590228/01.08.2008г. за водовземане на от подземни води, чрез съществуващи  водовземни съоръжения, изменено и продължено с Решение № 1409/18.09.2014г. на тръбен кладенец – „ТК1 ШЕЛ – Калотина“.

 
Обявление
Четвъртък, 25 Април 2024 15:13

Община Драгоман на основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 52 по протокол № 3 от 29.03.2024 г. на ОбС – Драгоман, е разрешено изработването на ПУП-ПП „Външно ел. захранване – трасе кабелна линия“ за присъединяване за присъединяване за електроснабдяванедо ПИ 81699.105.11 по КККРс. Чуковезер, община Драгоман, област Софийска.

 

/П/ Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман

Протокол

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 1 от 78