Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 320 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Адм. актове и обявления по УТ
Обявление
Сряда, 24 Април 2024 10:00

Община Драгоман, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е изработен проект заПУП-ИПР /Изменение на план за регулация / в обхват на УПИ II-25,УПИ III-31, УПИIV-30и УПИ V-„За административна сграда и сладкарница“ и ИПУР/Изменение на план за улична регулация/ за о.т.50- о.т.51-о.т.19-о.т.18, кв.8 по плана на с. Чепърлянци, общ. Драгоман, обл. Софийска по искане с вх. № УТ-11-10/20.03.2024 год.

        На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 

Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман


ПУП

 
Обявление
Сряда, 03 Април 2024 07:37

Община Драгоман, на основание чл. 124а, ал. 2, ал.5 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадена заповед РД-15-333/01.04.2024 год. на Кмета на община Драгоман за разрешаване за изработване на ПУП-ИПР /Изменение на план за регулация / в обхват на УПИ II-25,УПИ III-31, УПИ IV-30и УПИ V-„За административна сграда и сладкарница“ и ИПУР/Изменение на план за улична регулация/ за о.т.50- о.т.51-о.т.19-о.т.18, кв.8 по плана на с. Чепърлянци, общ. Драгоман, обл. Софийска по искане с вх. № УТ-11-3/07.03.2024 год.

        На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 

Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман

Заповед

 
Обявление
Сряда, 03 Април 2024 07:20

Община Драгоман, на основание чл. 124а, ал.2, ал.5 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадена Заповед РД-15-330/01.04.2024 год. от Кмета на община Драгоман за разрешаване заизработване на ПУП-ИПР /Изменение на план за регулация / в обхват на УПИ I-87, кв. 22 и ИПУР / Изменение на улична регулация/ от о.т. 98а до о.т.98б по плана на с. Чеканец общ. Драгоман, обл. Софийска.

        На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 

/П/ Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман

Заповед

 
Обявление
Четвъртък, 28 Март 2024 11:07

Община Драгоман, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е изработен проект заПУП- ИПР за УПИ XII-367а „Паркинг“ в кв. 55 по плана на гр. Драгоман, общ. Драгоман, обл. Софийска по искане с вх. № УТ-11-10/20.03.2024 год.

        На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 

Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман

ПУП

 
Обявление
Четвъртък, 28 Март 2024 08:37

Срок на уведомлението : 7 дни

До: Богдан Михалков Алексов – заинтересовано лице

Документи: Проект за ПУП – ПР /Изменение на План за регулация / за ПИ 1 и ПИ2 по плана на мах. „Бежанска махала“, в землището на с. Долна невля,общ. Драгоман.

 

 На основание §4,ал.2 от ДР на ЗУТ,Ви уведомяваме почл.18а,ал. 10 от АПК, изработен проект за ПУП-ПР / План за регулация / за ПИ 1 и ПИ2 по плана на мах. „Бежанска махала“, в землището на с. Долна невля, общ. Драгоман, като се облразуват УПИ I-1 и УПИ II-2, кв.1 съгл. чл. 16, ал.1 от ЗУТ.

   При непредставяне в предвидения срок на писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените към преписката, ще се продължи процедурата .

       Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 9 от АПК, за което се състави протокол на служители на община Драгоман.

Дата на залепване на имот: 12.02.2024 год.

 ПУП

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 4 от 79