Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 351 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Адм. актове и обявления по УТ
Обявление
Четвъртък, 11 Януари 2024 13:05

Община Драгоман, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РД-15-19/08.01.2024 год. на Кмета на община Драгоман за одобрение на ПУП-ИПР/ Изменение на план за регулация/ в обхват на УПИ XV-969, кв.28 по плана на гр. Драгоман, общ. Драгоман, обл. Софийска, като се променя отреждането „За автосервиз“ в „За обществено обслужване и търговски обекти“.

        На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 

 /П/ Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман

Заповед

 
Обявление
Сряда, 20 Декември 2023 11:09

Община Драгоман на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че на 08.12.2023 год. в брой 102 на Държавен вестник е публикувано обявление за проект за изменение на ПУП-План за регулация, одобрен със Заповед № РД-15-256/06.12.2004 г., а в последствие изменен със Заповеди № РД-15-153/11.10.2006г. и № РД-15-660/27.09.2018 г. на кмета на община Драгоман, за поземлени имоти с идентификатори 35479.1.9006, 35479.1.9911 и 35479.1.9910, с. Калотина, община Драгоман, Софийска област, във връзка с изграждането на обект: „Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ в участъка от източната граница на поземлен имот с идентификатор 35479.1.531 по КККР на                          с. Калотина до км 1+000 (с приблизителна дължина 90 м)“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на община Драгоман и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман

Файл

 
Обявление
Понеделник, 18 Декември 2023 10:13

Община Драгоман, на основание чл. 124а, ал.2, ал.5 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е Заповед РД-15-931/08.11.2023 год. от Кмета на община Драгоман за разрешаване за изработване на ПУП-ПЗ / План за застрояване/ за поземлен имот с идентификатор ПИ 78255.7.230 по КККР на с. Цацаровци, местност „Вишне“, общ. Драгоман, обл. Софийска.

        На основание чл. 128, ал.5  от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 

/П/ Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман


Заповед

 
Обявление
Понеделник, 04 Декември 2023 09:30

Община Драгоман, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е изработен проект за ПУП- ИПР / Изменение на план за регулация/ за УПИ III-135  и УПИ IV-136, кв.30 по плана на с. Ново Бърдо, общ. Драгоман, обл. Софийска по искане с вх. № УТ-11-56/23.11.2023 год. от Владимир Гатев Бенев.

        На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 

Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман


Скица

 
Обявление
Понеделник, 04 Декември 2023 09:28

Община Драгоман, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е изработен проект за ПУП- ИПР и ПУР/ Изменение на план за регулация и план за улична регулация/ за УПИ II-1047, кв.78 по плана на гр. Драгоман-разш., общ. Драгоман, обл. Софийска по искане с вх. № УТ-11-55/22.11.2023 год. от Емилия Горанова Милушева.

        На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 

Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман


Скица

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 7 от 79