Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 321 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Адм. актове и обявления по УТ
Обявление
Сряда, 08 Ноември 2023 10:28

Община Драгоман, на основание чл. 124а, ал.2, ал.5 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадена Заповед РД-15-876/17.10.2023 год. от ВР.И.Д. Кмета на община Драгоман за разрешаванеизработване на ПУП- ИПР/ Изменение план за регулация/ и ИПУР в обхват на УПИ II1047, кв. 78 по плана на гр. Драгоман-разш., общ. Драгоман, обл. Софийска.

        На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 

/П/ Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман


Заповед

 
Обявление
Сряда, 08 Ноември 2023 09:27

Община Драгоман, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е изработен проект за ПУП-ИПР / Изменение на план за регулация/ за преотреждане на УПИ XV-969 „За автосервиз“ и създаване на нов УПИ XV-969 „За общ. обслужване и търг. обекти“ в кв. 28 по плана на гр. Драгоман, общ. Драгоман, обл. Софийска.

   На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 

Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман


Скица

 
Обявление
Сряда, 08 Ноември 2023 08:27

Община Драгоман, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е изработен проект за ПУП-ПЗ /План за застрояване/ на ПИ идентификатори 51514.14.4, 51514.14.6, 51514.14.9, 51514.14.10, 51514.14.26, 51514.14.32, 51514.14.35, 51514.14.79, 51514.14.80 , м. „Лука“ по КККР на с. Несла, община Драгоман, област София.

   На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 

Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман


ПУП

 
Обявление
Понеделник, 06 Ноември 2023 13:07

Община Драгоман, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е изработен проект за ПУП-ПП /Парцеларен план/ за обект: „Външно ел. захранване – трасе кабелна линия“ за присъединяване за електроснобдяване до ПИ с идентификатор 51514.12.209 /бивши идентификатори 51514.12.14 и 51514.12.16/ по КККР на с. Несла, община Драгоман, област София.

   На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 

Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман


Скица

 
Обявление
Четвъртък, 12 Октомври 2023 08:49

Община Драгоман, на основание чл. 140, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е издадена скица за виза за проектиране в УПИ XVIКметство, ДСК, мед. пункт и автобусна спиркана, кв. 13 план на с. Мало Малово, общ. Драгоман с искане за разполагане на възпоменателен знак /паметник/ на Милуш Бранков.

        Визата подлежи на оспорване по реда на чл. 215 от ЗУТ.

 

 /П/ Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман

Скица

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 9 от 79