!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 138 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

НАП
Национална агенция за приходите
Понеделник, 06 Декември 2021 13:59

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,

Обръщаме се към вас поради засиления интерес към ползването данъчните облекчения за деца и деца с увреждания за 2021 година. Както знаете една от възможностите, предвидени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, е ползване на данъчните облекчения чрез работодателя по основно трудово правоотношение към 31 декември. Този законов механизъм е предвиден от законодателя за удобство на лицата, които през течение на годината са придобили доходи от трудови правоотношения, като им осигурява възможност за по-бързо и ефективно ползване на облекчението в посочения от закона срок (до 31 януари на следващата година) без необходимост от подаване на годишна данъчна декларация в НАП.

Тази година данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания са в значително по-голям размер, което стимулира и повече хора да се възползват от тях, като подадат необходимите документи при работодателя си. Разбираме, че този факт поражда и някои притеснения у вас, че сумата, която ще изплатите на вашите служители, може да надвиши размера на данъка за внасяне, дължим за месеца, в който се извършва преизчисляването, и той да не е достатъчен за покриване на надвнесения от лицата данък. Вероятно и поради тази причина в НАП започнаха да постъпват сигнали, че някои работодатели съветват своите служители да ползват данъчното облекчение като подадат годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. в НАП.

продължава>
 
31 октомври е крайният срок за плащане на данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства за 2020 г.
Петък, 23 Октомври 2020 09:00

          На 31 октомври изтича крайният срок за плащане на данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства за 2020 г.

След този срок върху дължимите данъци се начисляват лихви.

     Разпоредбите на Закона за местните данъци и такси дават възможност да не се заплаща част от таксата за битови отпадъци, ако недвижимият имот е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от задълженото лице до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождение на имота.

за информация : Петър Захариев

                     тел :   02 9334042

 

 
До 31 октомври се подават данъчни декларации и се внася авансов данък от физическите лица за доходи получени през третото тримесечие на 2020 г.
Петък, 23 Октомври 2020 08:59

До 31 октомври 2020 г. се декларира дължимия авансов данък за доходи на физическите лица, получени през третото тримесечие на 2020 г. Това се отнася за самоосигуряващите се лица, включително земеделските стопани. Авансов данък се дължи и от наемодателите – физически лица, когато наемателите са физически лица.

Регистрираните земеделски стопани, следва да определят и декларират дължимият авансов данък за получените доходи през третото тримесечие, включително и от получените субсидии през периода.

Лицата подават декларация по образец – по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201, ал.1 от ЗКПО в срок до 31 октомври 2020 г., като определеният данък следва да се внесе в същият срок.

От 1 януари 2019г. тази декларация се подава от самоосигуряващите се лица само по електронен път – с персонален идентификационен код или с квалифициран електронен подпис.

           Повече информация за деклариране и плащане на данъци, лицата могат да получат на телефона на информационният център на НАП – 0700 18 700 на цена , според тарифите на съответния оператор

за информация :  Петър Захариев

                     тел :   02 9334042

 
Над 86 % от дружествата и едноличните търговци вече обявиха доходите си пред НАП
Петък, 19 Юни 2020 10:52

Над 86 % от фирмите, плащащи корпоративен данък, са обявили приходите си пред НАП 12 дни преди настъпването на крайния срок. Едноличните търговци, включително плащащи патентен данък и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, които вече са подали декларации за доходите, надвишават 62 000.

От НАП напомнят, че срокът за деклариране и внасяне на данъка и окончателните социални и здравни осигурителни вноски за лицата, извършващи дейност като едноличен търговец, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане е 30 юни. До края на юни, заедно с годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и декларация образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

30 юни е и срокът, в който фирмите декларират и плащат корпоративен данък /чл. 92 и 93 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, както и данък върху дейността от опериране на кораби.

Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн, чрез портала за е-услуги: https://inetdec.nra.bg/, с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП за физически лица или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Информационният център на НАП отговаря на въпроси на клиенти на телефон: 0700 18 700 от 8.30 часа до 18.00 часа в делнични дни на цена, според тарифите на съответния оператор.

За информация: Росен Бъчваров

Тел: 9859 30 65


 
До 30 юни 2020 г. се заплащат местни данъци с отстъпка
Петък, 19 Юни 2020 10:50

Разпоредбите на Закона за местните данъци и такси дават възможност, лицата които платят дължимия данък върху недвижимите имоти за цялата година до 30 юни 2020 г. да ползват 5 на сто отстъпка от данъка.

Лицата, които платят целия размер на дължимия данък върху превозните средства до 30 юни 2020 г. ползват 5 на сто отстъпка от данъка за притежаваните превозни средства.

за информация : Петър Захариев

                     тел :   02 9334042

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 1 от 10