Навигация

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 70 посетителя в сайта

Времето

НАП
Съобщение
Петък, 12 Януари 2018 17:32

MinFin

                    До 31 януари лицата – платци на доходи, които са удържали
                 авансов данък през четвъртото тримесечие на 2017г. следва да
                     подадат данъчна декларация и да внесат удържания данък

За информация:  Петър Захариев
                  Тел :     029334042

  Предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, които са изплатили доходи на физически лица през четвъртото тримесечие на 2017 г. и са удържали авансов данък със съгласието на получателите на доходите следва да декларират и внесат в бюджета удържаният данък в срок до 31 януари 2018г.
  За целта лицата следва да подадат декларация по образец – по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201, ал.1 от ЗКПО. Образеца на декларацията може да се намери на сайта на НАП – www.nap.bg
 Това се отнася основно за лицата – платци на доходи от наем и от граждански договори през четвъртото тримесечие на 2017г.  
  Предприятията задължително подават декларацията по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201, ал.1 от ЗКПО за четвъртото тримесечие на 2017г. само по електронен път.  
 
Съобщение
Петък, 12 Януари 2018 16:35

MinFin

      Физическите лица които подадат годишна данъчна декларация
      за 2017 г. в срок до 31 януари 2018г. по електронен път
          ползват 5 на сто отстъпка от дължимия данък
 
За информация:  Петър Захариев
                  Тел :     029334042
 
 
  Лицата които подадат годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2017г. в срок до 31 януари 2018г. по електронен път, ползват отстъпка от 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната декларация но не повече от 500 лв. при условие, че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 януари.
 Декларацията може да се подаде по електронен път с персонален идентификационен код  /ПИК/ или с електронен подпис.
  ПИК се издава безплатно във всички офиси на НАП и с него могат да се подават данъчни декларации и да се получава данъчна и осигурителна информация.
  Препоръчително е лицата преди да подадат годишната данъчна декларация да направят справка с ПИК за наличието на задължения по данъчно-осигурителната си сметка с оглед дали имат право да ползват отстъпката.
 
Съобщение
Петък, 29 Декември 2017 10:04

MinFin

  Новите подоходни декларации вече са достъпни в сайта на НАП
За информация: Росен Бъчваров
Тел: 985930 65
 
Новите годишни данъчни декларации за облагане на доходите на физическите лица и за корпоративни данъци за 2017 г. вече са публикувани на сайта на НАП на адрес http://www.nap.bg/.
От приходната агенция напомнят, че срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите изтича на 30 април 2018. Най-лесно и бързо формулярите могат да се подадат по електронен път без електронен подпис. За целта е необходим персонален идентификационен код - ПИК, който се издава безплатно в офис на НАП.
Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 януари 2018 г., физическите лица могат да ползват и 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв. Допълнително условие е и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 31 януари 2018 г.
Формулярите за облагане с корпоративни данъци за 2017 г. също са качени на интернет страницата на Агенцията. Срокът за фирмените декларации е 31 март 2018 г.
Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП. 
 
Съобщение
Сряда, 13 Декември 2017 10:05

MinFin

       До 31 декември 2017г. собствениците и ползвателите на недвижими
имоти, които не ги ползват целогодишно могат да подадат декларация за
        освобождаване от част от таксата за битови отпадъци за 2018г.
 
            
За информация:  Петър Захариев
                  Тел :     029334042
 
    
   Разпоредбите на Закона за местните данъци и такси предвиждат да не се събира част от таксата за битови отпадъци – за сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината, както и ако недвижимият имот не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя на имота до края на предходната година.
  За да се ползва това облекчение за 2018г. собствениците и ползвателите на недвижими имоти , които няма да ги ползват през цялата година следва да подадат декларация по образец в съответната общинска администрация по местонахождение на имота, в която се декларира това обстоятелство в срок до 31 декември 2017г.
   Не се освобождават от част от таксата за битови отпадъци, собствениците и ползвателите на недвижими имоти, които са декларирали тези имоти като основно жилище.
   В компетенциите на всяка община е да определи какви документи ще се прилагат към подаваната декларация с цел да се докаже, че имота не се ползва през цялата година.
 
Съобщение
Сряда, 13 Декември 2017 10:03

MinFin

       Данъчните облекчения за деца ненавършили пълнолетие и за
деца с увреждания могат да се ползват при работодател с подаване на 
                       декларации в срок до 31 декември 2017г.
 
 
За информация:  Петър Захариев
                  Тел :     029334042
 
 
     Данъчните облекчения за деца ненавършили пълнолетие и за деца с увреждания за 2017г. могат да се ползват и при работодателя с подаване на декларации по образец.
      Декларациите следва да се представят пред работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември 2017г. Образците на декларации може да се изтеглят от сайта на НАП – www.nap.bg
      Препоръчително е лицата които ще ползват тези данъчни облекчения и са получили през 2017г. доходи само по трудови правоотношения, да ползват тези облекчения при работодателя си, като до 31 декември 2017 представят декларациите по образец.
       И двата вида данъчни облекчения се ползват независимо едно от друго.
       Към подаваната пред работодателя декларация по образец задължително се прилага и писмена декларация , че към момента на подаването и лицето няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация.
За да се ползва данъчното облекчение за дете с увреждания задължително към декларацията се прилага решение но компетентен орган – ТЕЛК / НЕЛК , удостоверяващо вида и степента на увреждане на детето.
       В случай, че данъчните облекчения за 2017г. не се ползват при работодателя, те ще се ползват по общият ред – с подаване на годишна данъчна декларация по чл.50, ал.1 от ЗДДФЛ в срок до 30 април 2017г.
       Допълнителна информация може да получите на информационният телефон на НАП – 070018700 – на цената на един телефонен разговор.
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>

Страница 1 от 5