Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 46 посетителя в сайта

Времето

НАП
Съобщение
Вторник, 17 Октомври 2017 15:37
MinFin
До 31 октомври се подават данъчни декларации и се внася авансов данък
от физическите лица за доходи получени през третото тримесечие на 2017г.
 
 
 за информация :  Петър Захариев
                     тел :   02 9334042
 
 
 
До 31 октомври 2017г. се декларира дължимия авансов данък за доходи на физическите лица, получени през третото тримесечие на 2017г. Това се отнася за самоосигуряващите се лица, включително земеделските стопани. Авансов данък се дължи и от наемодателите когато наемателите са физически лица.
Регистрираните земеделски стопани, следва да определят и декларират дължимият авансов данък за получените доходи през третото тримесечие, включително и от получените субсидии през периода.
Лицата подават декларация по образец – по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201, ал.1 от ЗКПО в срок до 31 октомври 2017г., като определеният данък следва да се внесе в същият срок.
             Повече информация за деклариране и плащане на данъци, лицата могат да получат на телефона на информационният център на НАП – 0700 18 700 на цената на един градски разговор.
 
Съобщение
Петък, 30 Декември 2016 13:21

MinFin

СЪОБЩЕНИЕ

 
Съобщение
Вторник, 20 Декември 2016 08:56

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

      1040 София                                                                               тел. 9859 3065

      Бул. “Дондуков” №52                                                              факс 9859 3069

web: www.nap.bg;    0700 18 700 Информационен център;   е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. "> Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 Земеделските стопани избират как да се облагат доходите им през 2017 г.

 12/20/2016,

 

За информация: Росен Бъчваров

Тел: 9859 30 65

             Физическите лица, които са регистрирани като земеделски стопани  имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2017 г., както следва:

1. Ако през 2016 г. са се облагали по общия ред, имат право да изберат от 1 януари 2017 г. да се облагат по реда, предвиден за едноличните търговци (с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ). Правото на избор в този случай следва да се упражни с подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември 2016 г. Така избрания ред се прилага за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години;

2. Ако през 2016 г. са се облагали с данък върху годишната данъчна основа (по реда, предвиден за едноличните търговци) и вече е изтекъл 5 - годишния период, за който задължително следва да се прилага този ред на облагане, могат:

- да продължат да се облагат по същия ред и след 1 януари 2017 г., като за целта не е необходимо да подават нова декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ; или

- да изберат да се облагат по общия ред на ЗДДФЛ (т.е. да формират облагаемия си доход след приспадане на нормативно определения процент разходи за дейността). В този случай, правото на избор се упражнява в срок до 31 януари 2017 г. чрез подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ.  

Образецът на декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ може да бъде намерен на сайта на приходната агенция www.nap.bg и в офисите за обслужване на НАП в цялата страна.

Декларацията се подава лично от земеделския стопанин или негов упълномощен представител в местния офис на Агенцията по постоянен адрес на физическото лице. Декларацията може да се подаде и чрез пощенски оператор.

Новорегистрираните земеделски стопани през 2016 г. могат да изберат за същата година да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ като изборът се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. В случай, че желаят да продължат с този ред на облагане през 2017 г. и следващите четири години, е необходимо да подадат декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември 2016 г.  

Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един разговор.

 
Съобщение
Сряда, 07 Декември 2016 10:30

MinFin

Данъчните облекчения за деца ненавършили пълнолетие и за
деца с увреждания могат да се ползват при работодател с подаване на 
                       декларации в срок до 31 декември 2016г.
 
 
За информация:  Петър Захариев
                  Тел :     029334042
 
 
     Данъчните облекчения за деца ненавършили пълнолетие и за деца с увреждания за 2016г. могот да се ползват и при работодателя с подаване на декларации по образец.
      Декларациите следва да се представят пред работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември 2016г. Образците на декларации може да се изтеглят от сайта на НАП – www.nap.bg
      Препоръчително е лицата които ще ползват тези данъчни облекчения и са получили през 2016г. доходи само по трудови правоотношения, да ползват тези облекчения при работодателя си, като до 31 декември 2016 представят декларациите по образец.
       И двата вида данъчни облекчения се ползват независимо едно от друго.
       Към подаваните пред работодателя декларации не се прилагат никакви други документи – актове за раждане, свидетелства за граждански брак и други.
За да се ползва данъчното облекчение за дете с увреждания задължително към декларацията се прилага решение но компетентен орган – ТЕЛК / НЕЛК , удостоверяващо вида и степента на увреждане на детето.
       В случай, че данъчните облекчения за 2016г. не се ползват при работодателя, те ще се ползват по общият ред – с подаване на годишна данъчна декларация по чл.50, ал.1 от ЗДДФЛ в срок до 30 април 2016г.
       Допълнителна информация може да получите на информационният телефон на НАП – 070018700 – на цената на един телефонен разговор.
 
Съобщение
Сряда, 07 Декември 2016 10:28

MinFin

Възнагражденията на членовете на избирателните комисии не се
облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица
            
 
 
За информация:  Петър Захариев
                  Тел :     029334042
 
 
    
       Съгласно разпоредбите на Изборният кодекс, възнагражденията на членовете на избирателните комисии не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Това се отнася за членовете на районните, общинските и секционните избирателни комисии.
       Лицата – членове на избирателни комисии не следва да декларират полученото за участието им възнаграждение в годишната данъчна декларация по чл.50, ал.1 от ЗДДФЛ, за доходи получени през 2016г.
       Лицата получили възнаграждение в качеството им на членове на избирателни комисии, които са безработни и се осигуряват здравно като такива внасяйки сами месечни вноски в размер на 16,80 лв. следва да подадат нова декларация образец № 7, тъй като за участието им в изберателни комисии общините са подали осигурителни декларации за тях и са внесли съответните здравноосигурителни вноски за времето през което са работили в комисиите.
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Край >>

Страница 1 от 4