Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 82 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

НАП
До 30 април се подават данъчни декларации и се внася авансов данък от физическите лица за доходи получени през първото тримесечие на 2019 г.
Сряда, 17 Април 2019 13:19
До 30 април 2019 г. се декларира дължимия авансов данък за доходи на физическите лица, получени през първото тримесечие на 2019 г. Това се отнася за самоосигуряващите се лица, включително земеделските стопани. Авансов данък се дължи и от наемодателите – физически лица, когато наемателите са физически лица.
Регистрираните земеделски стопани, следва да определят и декларират дължимият авансов данък за получените доходи през първото тримесечие, включително и от получените субсидии през периода.
Лицата подават декларация по образец – по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201, ал.1 от ЗКПО в срок до 30 април 2019 г., като определеният данък следва да се внесе в същият срок.
От 1 януари 2019г. тази декларация се подава от самоосигуряващите се лица само по електронен път – с персонален идентификационен код или с квалифициран електронен подпис.
Повече информация за деклариране и плащане на данъци, лицата могат да получат на телефона на информационният център на НАП – 0700 18 700 на цената на един градски разговор.
за информация : Петър Захариев
                     тел :   02 9334042
 
До 30 април 2019 г. се плащат местни данъци с отстъпка
Сряда, 17 Април 2019 13:18
Съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси, лицата които платят дължимия от тях данък върху недвижимите имоти за цялата година до 30 април 2019 г., ползват 5 на сто отстъпка от данъка.
Лицата които платят целия размер на дължимия данък върху превозните средства до 30 април 2019 г. ползват 5 на сто отстъпка от данъка за притежаваните превозни средства.
за информация : Петър Захариев
                     тел :   02 9334042

 

 
До 30 април самоосигураващите се лица следва да декларират дължимите осигурителни и здравноосигурителни вноски за 2018г.
Сряда, 17 Април 2019 13:16
Самоосигуряващите се лица следва в срок за 30 април 2019г. да подадат годишна осигурителна декларация образец № 6 за 2018г. в която декларират дължимите и авансово внесени през годината осигурителни и здравноосигурителни вноски.
В декларацията се включват и дължимите за довнасяне вноски, определени при формирането на окончателния размер на осигурителния доход за 2018г. Тези осигурителни и здравноосигурителни вноски следва да се платят в срока за подаване на декларацията – до 30 април 2019г.
Декларацията може да се подаде по електронен път с персонален идентификационен код или квалифициран електронен подпис, както и на хартиен носител в компетентния офис на НАП.
Повече информация за деклариране и плащане на осигурителни вноски, лицата могат да получат на телефона на информационният център на НАП – 0700 18 700 на цената на един градски разговор.
за информация : Петър Захариев
                     тел :   02 9334042
 
Остават 10 дни до крайният срок за подаване на годишни данъчни декларации от физическите лица за доходи получени през 2018г.
Сряда, 17 Април 2019 13:13
До 30 април 2019г. физическите лица, включително едноличните търговци следва да декларират доходите си получени през 2018г. с подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.
В същия срок следва да се заплати и дължимия данък.
Не следва да подават годишни данъчни декларации само лицата които са получили доходи единствено от трудови правоотношения, с изключение ако ползват данъчни облекчения.
Задължително условие за ползване на данъчни облекчения е към момента на подаване на годишната данъчна декларация лицата да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. За целта е необходимо лицата които ще ползват данъчни облекчения, преди подаване на данъчната декларация да проверят дали имат задължения по данъчно-осигурителната си сметка в НАП, като най-лесно това се извършва с ползване на персонален идентификационен код.
Санкцията за неподаване на годишна данъчна декларация в срок е до 500 лв.
Годишните данъчни декларации могат да се подават по електронен път с персонален идентификационен код или с електронен подпис, на хартиен носител в териториалните офиси на НАП, както и чрез лицензиран пощенски оператор.
Повече информация за деклариране и плащане на данъци, лицата могат да получат на телефона на информационният център на НАП – 0700 18 700 на цената на един градски разговор.
 
за информация : Петър Захариев
                     тел :   02 9334042


 
Земеделците декларират доходи до 30 април 2019 г.
Понеделник, 15 Април 2019 07:19
Земеделските стопани декларират доходите си от 2018 г. до края на април.  Задължението да подават данъчна декларация за доходите се отнася за всички земеделски стопани – регистрирани или нерегистрирани като земеделски производители. В декларациите, освен доходите от производството и продажбата на земеделска продукция,  се обявяват и субсидиите, получени от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).
 
Земеделците могат да проверят точния размер на изплатените им суми през 2018 г. от ДФЗ, на адрес: https://seu.dfz.bg/seu/f?p=727:8160:::NO:8160. Електронната справка е достъпна с ЕГН.
Ако фермерите вече са подали данъчна декларация, но по някаква причина са пропуснали да посочат част от получените от ДФЗ суми, могат да подадат коригираща декларация до 30 април 2019 г. Подробна информация за това какви данъци и осигуровки се дължат от земеделските стопани е публикувана на: https://nap.bg/document?id=18377.
 
В рамките на информационна кампания НАП изпрати 43 хиляди електронни писма до земеделци, който са получили субсидии през 2018 г. Припомняме, че през миналата година земеделските производители декларираха над 170 млн. доходи. след поредица от инициативи на приходната агенция.
Повече информация за деклариране на доходите на земеделски производители може да се получи на телефон 0700 18 700 в работно време в офиса на Агенцията по постоянен адрес.
За информация: Росен Бъчваров
                             Тел: 9859 30 65


 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 Следваща > Край >>

Страница 1 от 7