!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 141 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Община Драгоман
Съобщение
Четвъртък, 19 Август 2021 15:33

DecaPraznik

 
ЗАПОВЕД
Сряда, 18 Август 2021 08:40

З А П О В Е Д

 

№ РД - 15 - 674/17.08. 2021 г. гр. Драгоман

 

На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1 от Наредба № 8 на община Драгоман и протокола на комисията от 12.08.2021 г. назначена със Заповед № РД-15-660/ 11.08.2021 г.

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Борка Божилова - Косева, адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, за спечелила търга с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5+5 /пет плюс пет/ години на земеделски имот в землището на с. Калотина, община Драгоман, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 35479.2.252 (три пет четириседем девет точка две точка две пет две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1086/10.05.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; Адрес на поземления имот: с. Калотина, местност: БАЛАН; Площ: 2693 (две хиляди шестстотин деветдесет и три) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята : 5 (пет); Номер по предходен план: 002252 ( нула нула две две пет две), в резултат на проведен търг с явно наддаване и предложена от нея тръжна наемна цена от 12,20 лв. (дванадесет лв. и двадесет ст.) на дка за година без ДДС.

 

АНДРЕЙ ИВАНОВ /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН


 

продължава>
 
Съобщение
Вторник, 17 Август 2021 15:24

Обява  храм Св.Възнесение кв.Драгоман 3 2-1

 
Указания за провеждане на преброяване на населението и жилищния фонд 2021 в условията на Ковид-19
Вторник, 17 Август 2021 14:21

Указания за провеждане на преброяване на населението и жилищния фонд 2021 в условията на Ковид-19    

 
С ПРАЗНИЧЕН ВОДОСВЕТ БЕ ИЗВЪРШЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПЪРВА КОПКА НА ЕДИН ОТ НАЙ-МАЩАБНИТЕ ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ДРАГОМАН
Понеделник, 16 Август 2021 16:47

IMG 7630

Днес 16.08.2021г. бе извършена официална церемония „Първа копка“ на обект: „Реконструкция на съществуваща водоснабдителна система и доизграждане на нова в гр. Драгоман, община Драгоман – I-ви етап“. Проектът е финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, който включва подмяната на водопровода на 19 улици в града. Дългоочакваната подмяна на водопровода в града, дава увереност на ръководството на община Драгоман, за изпълнен ангажимент към жителите на града, за подобряване качеството на живот и защита на здравето им.

продължава>
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>