Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 341 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Община Драгоман
ОБЯВЛЕНИЕ
Понеделник, 27 Май 2024 10:15

За свободна длъжност: Главен инженер в Общинска администрация Драгоман по трудово правоотношение, съгласно чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда.

  

Области на дейност:

  • Организира и осъществява дейностите свързани с изпълнението на строителната програма в община Драгоман.

 

Преки задължения:

1.Участва в изготвянето на стратегически документи

2.Разглежда и съгласува техническите инвестиционни проекти и екзекутивна документация по своята компетентност

3.Други дейности съгласно длъжностна характеристика

 

Изисквания за заемане на длъжността:

  • Образователна степен: Висше бакалавър, професионална област „Строителство”, „Строителство на сгради и съоръжения“ или „Строителство и архитектура“
  • Минимален професионален опит: 3 години
  • Да отговаря на условията по чл. 107а от Кодекса на труда.
  • Допълнителна квалификация: Компютърни умения на добро потребителско ниво за работа с Майкрософт Офис, Интернет, копирна техника, специализирани софтуерни продукти на общината.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за работа в свободен текст;

2. Автобиография;

3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

4. Документ удостоверяващ трудов стаж.

 

Минимален размер на основна месечна заплата, определена за длъжността – I степен. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на кандидата, съгласно нормативни актове, определящи формиране на възнаграждението.

 

Етапи на подбора:

 

1. Допускане по документи;

2. Събеседване с допуснатите кандидати.

 

До събеседване ще бъдат допуснати само кандидатите одобрени по документи.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

Документите се приемат в центъра за административно обслужване на Община Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ № 26, ет. 2 всеки работен ден от 08,00 ч. до 17,00 ч. или на на е-mail адрес:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , като документите следва да бъдат подписани с КЕП.

Срокът за подаване на документите е до 17:00 часа на 14.06.2024 г.

 
Свободни работни места
Понеделник, 27 Май 2024 08:29

Свободни работни места в ДБТ Сливница към 27.05.2024г.  - тук 

 
Обявление
Вторник, 21 Май 2024 13:51

Община Драгоман, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадена Заповед РД–15-475/21.05.2024 год. за одобряване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 78255.7.230 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Цацаровци, общ. Драгоман, област Софийска.

        С проекта за ПЗ се предвижда промяна предназначението на земеделска земя в урбанизирана територия, отреждане на поземления имот в устроиствена зона „Жилищна с ниско застрояване“/Жм/ с устройствени параметри:

- височина на застрояване /Кк/ до 10м;

- плътност на застрояване - 60%;

- интензивност на застрояване до 1.2;

- минимална озеленена площ – мин.40%;

- разположение на сградите-свободно;

- отреждане „Ниско жилищно застрояване“ .

общ. Драгоман, обл. Софийска.

        На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 

 /П/ Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман

Заповед

 
Обявление
Четвъртък, 09 Май 2024 13:45

Обявление на Протокол по чл. 210 от ЗУТ от 09.09.2021г. за определяне на обезщетение върху засегнати имоти - частна собственост при учредяване на сервитутно право при изпълнение на обект " Междусистемна газова връзка България - Сърбия на българска територия" и Заповед № РД  - 15 - 129 от 26.01.2022г. на Кмета на община Драгоман

 
Съобщение
Понеделник, 20 Май 2024 15:40

Относно: Обучение на СИК във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент и за народни представители на 09.06.2024 г.

Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент и за народни представители на 09.06.2024 г., Общинска администрация – Драгоман уведомява политическите партии и коалиции, имащи представители в СИК и всички членове на СИК на територията на общината, че обучението на комисиите от представители на 26 Районна избирателна комисия – Софийска област ще бъде проведено на 01.06.2024 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на СУ „Христо Ботев“ гр. Драгоман.

Местните представителства на политически партии и коалиции от партии осигуряват присъствието на своите представители. В обучението задължително участват председател, зам.-председател и секретар на СИК. Препоръчително е участието и на членовете на СИК.

 

Технически екип по подготовка на изборите

от Общинска администрация Драгоман

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>