Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 384 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Регистри Община Драгоман актуални към 01.01.2023г.
Понеделник, 23 Януари 2023 15:45

Регистри ПБЗ,ПУСО, акттове, Зап. Книги

Регистър строежи

Регистър за върнати решения на Общински съвет - Драгоман за преразглеждане

Регистър на разпоредителни сделки с общинско имущество

Регистър на актове частна общинска собственост

РЕГИСТЪР ЗА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА

Регестър на концесии

Регистър на актове общинска собственост

Регистър на актове за публична общинска собственост

Регистър на общински предприятия

РЕГИСТЪР НА ЗЕМИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ОТДАДЕНИ  ПОД НАЕМ

Регистър  Пиватизация

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Регистър за ненормирано работно време

Списък на търговските обекти на територията на община Драгоман 

Публичен регистър на подадените декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ от служителите в Общинска администрация - Драгоман

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ЕЖЕГОДНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 2020 г. ПО ЧЛ.35 ОТ ЗПКОНПИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДРАГОМАН И КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ОТ КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ЕЖЕГОДНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35 ОТ ЗПКОНПИ 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДРАГОМАН ЕЖЕГОДНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35 ОТ ЗПКОНПИ 

Регистър на военните паметници

Регистър на културните институти

Регистър на лекарските практики

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Регистър на спец. институции и соц. услуги в общността

Регистър на спортните клубове

Регистър на училища, ДГ и обсл.звена

РЕГИСТЪР НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДОГОВОРИ ПРИ ОБЩИНА ДРАГОМАН- 2022 г.

РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ В ОБЩИНА ДРАГОМАН - 2022 г.

РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ ОТ ДРУГИ ПРИХОДИ В ОБЩИНА ДРАГОМАН - 2022 г.

Регистър на обществените поръчки