Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 345 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Съобщение
Четвъртък, 16 Май 2024 12:32

На основание чл.154, ал.5 от ЗУТ, Община Драгоман съобщава,  че е издадено   Разрешение за строеж № 16/16.05.2024 г. за обект: „Мултифункционална спортна площадка“, със застроена площ – 846,70 кв.м. и разгъната застроена площ – 846,70 кв.м. в УПИ V „за обслужваща дейност и спорт“, кв.12, с.Габер, приложение  към  което е Писмо от РИОСВ – София с изх. № 6383-3212/05.04.2024г.

Разрешение за строеж № 16/16.05.2024 г. и приложението към него са на разположение за обществен достъп в стая 08 в сградата на Община Драгоман.

 
Назад