Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 312 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Проекти
Съобщение
Вторник, 11 Юни 2024 12:19

444776692 861934222635629 838865367294455814 n

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 Община Драгоман набира доброволци за попълване състава на Доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации.

Доброволец може да е всяко дееспособно, навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен, ако е реабилитирано.

Служители от Министерството на вътрешните работи и военнослужещи от Министерството на отбраната не могат да членуват в доброволните формирования.

Необходими документи за кандидатстване :

1. Заявление и формуляр за кандидатстване по образец, съгл. Приложение №1 и Приложение №2;

2. Медицинско удостоверение, доказващо че лицето е клинично здраво (от личен лекар);

3. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

4. Свидетелство за съдимост;

5. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;

6. Актуална снимка (с размери 3,5/4,5 см);

7. Декларация за съгласие за обработка на лични данни

Кандидатите за доброволци прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на МПС за съответната категория, ако има такива.

Доброволците получават възнаграждения за извършените дейности съгласно Наредба за организиране дейността на доброволните формирования.

Доброволно формирование Драгоман разполага изцяло с защитна екипировка и техника, членовете са застраховани и допълнително стимулирани от органите на местната власт.

За повече информация и получаване на необходимите документи тел. 0879103400 - Десислава Димитрова, имейл адрес : Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 
Поздравителен адрес
Четвъртък, 02 Май 2024 13:25

Великден жители

 
Заповеди за прекратяване на договири
Четвъртък, 29 Февруари 2024 15:41

Заповеди за прекратяване на договири:

Заповед

Заповед

Заповед

Заповед

Заповед

 
Съобщение
Петък, 22 Декември 2023 09:32

ФИРМА „ЕДЕЛВАЙС 0707“ от 23. 12. До 31.12.2023 г. включително ще изпълнява маршрутните разписания както следва:

-       06:20 ч. от Драгоман

-       07:15 ч. от София/гара Север

-       16:25 ч. от Габер

-       18:00 ч. от София/гара Север

НА 01.01.2024 г.:

-       16:25 ч. от Габер

-       18:30 ч. от София/гара Север

 

Фирма „Юнион-Ивкони“ няма изменения и курсовете ще се изпълняват съгласно МР.

 

ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА Ф-МА „СЕТА-СЛАВ ЛЮБОМИРОВ“

Маршрутните разписания ще се изпълняват както следва:

24, 25, 26, 27, 30, 31 декември 2023 г. няма да се изпълняват.

28 и 29 декември 2023 г. ще се изпълняват.

02 януари 2024 г. ще се изпълняват.

 
Предоставянето на услугата „Грижа в дома” се удължава с още три месеца
Петък, 08 Декември 2023 13:32

правилно лого

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
  Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,
        процедура  BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“,
проект BG05SFPR002-2.001-0039- С01“Грижа в дома в община Драгоман”

       

       На 06.12.2023 г. Кмета на община Драгоман – г-н Андрей Иванов сключи допълнително споразумение към договор BG05SFPR002-2.001-0039-С01 с наименование „Грижа в дома в община Драгоман“. Проектът се финансира по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Актуалният период на изпълнение на проекта е от 01.12.2022г. до 01.04.2024г., като бюджетът му е на обща стойност 407 438, 83 лева.

         Удължаването на проекта ще допринесе за плавен преход във финансирането на услугата от проект към финансирана от държавата дейност, като най-малко 61 нуждаещи се лица ще имат ежедневен безплатен достъп до интегрирани услуги, насочени към грижа в дома, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, предоставяне на здравна информация. Целите на проекта са подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги, ориентирани към индивида грижи, както и насърчаване на достъпа до социална закрила.

В резултат от реализация на проекта се очаква постигането на следните резултати - подобряване на координацията и интеграцията на социалните и здравни услуги, осигуряване на равен достъп до тях на хората от уязвимите групи, индивидуализация на предлаганата подкрепа, по-точна оценка на потребностите и прилагане на мултидисциплинарен подход, основан на сътрудничество и комуникация между здравните, социалните професионалисти и специалистите от други сектори.

 

 

Проект „ Грижа в дома  в община Драгоман“ се реализира по Програма  „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд +.

 

Последно променен на Петък, 08 Декември 2023 16:34
 
Съобщение
Вторник, 06 Юни 2023 15:26

Стартираха дейностите по реализация на проект Достъпна среда за лица с физически увреждания”, който се финансира от Фонд „Социална закрила” при Министерство на труда и социалната политика и е на обща стойност 55 500,00 лева. До 30.11.2023г. трябва да приключи изпълнението на проекта, който ще повиши качеството на живот на 14 потребители на социални услуги, които ползват услугата ЦНСТ в с.Калотина, като ще облекчи работата на 9 лица зает персонал в социалната услуга.

Старт 1

Старт 2

Последно променен на Петък, 24 Ноември 2023 18:32
 
Съобщение
Петък, 28 Април 2023 16:20

Снимка ЦНСТПФЛУ преди проекта

На 27.04.2023г. Кмета на община Драгоман – Андрей Иванов сключи договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила” при Министерство на труда и социалната политика на стойност 55 500,00 лева.

Наименованието на проекта е Достъпна среда за лица с физически увреждания”, а общата му стойност е 55 500,00 лева, включващо 49 395,00 лева финансиране от Фонда и 6 105,00 лева собствен принос. Целта на проекта е осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с физически увреждания, настанени в ЦНСТ с. Калотина.

Основните дейности са насочени към изграждане на асансьор до втори етаж на една от сградите на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания с.Калотина, община Драгоман и разширяване на врати в помещенията, обитавани от потребителите. С реализирането на проекта ще се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура за лицата с физически увреждания в съответствие с Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията.

Целевите групи по проекта са следните:

-        14 лица с физически увреждания, по-голямата част от които със 100% степен на увреждане с определена чужда помощ.

-        9 лица зает персонал в социалната услуга.

Очакваните резултати от изпълнение на проекта са следните:

 - подобряване на материалната база, общинска собственост, в която се предоставят социални услуги за лица с физически увреждания.

- гарантирана достъпна среда за ползвателите на услугите в ЦНСТ

- екологична ефективност, безопасност, надеждност, комфорт и приветлив вид на социалната услуга

- въведено в експлоатация съоръжение, което отговаря на най-новите стандарти за безопасност и достъпност.

- подобрява безопасността, надеждността, достъпността и външния вид, а също така намалява разходите за енергия.

Очаква се до 30.11.2023г. всички планирани дейности да бъдат изпълнени.

Снимка ЦНСТПФЛУ преди проекта 2

Последно променен на Петък, 24 Ноември 2023 18:31
 
Проект ”Достъпна среда за лица с физически увреждания”
Петък, 24 Ноември 2023 16:26

Успешно приключиха дейностите по реализация на проект Достъпна среда за лица с физически увреждания”. Договорът беше сключен на 27.04.2023г. между Кмета на община Драгоман – Андрей Иванов и Изпълнителният директор на Фонд „Социална закрила” при Министерство на труда и социалната политика – г-жа Марина Сарадинова.

Проект Достъпна среда за лица с физически увреждания” е на стойност 55 500,00 лева, включващо 49 395,00 лева финансиране от Фонда и 6 105,00 лева собствен принос. Целта на проекта е осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с физически увреждания, настанени в ЦНСТ с.Калотина.

С реализирането на проекта се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура за лицата с физически увреждания в действащата нормативна уредба, подобрена е материалната база, общинска собственост, в която се предоставят социални услуги за лица с физически увреждания. Освен това изграждането на модерен асансьор допринася за екологична ефективност, безопасност, надеждност, комфорт и приветлив вид на социалната услуга.

приключване 1

приключване 2

приключване 3

Последно променен на Петък, 24 Ноември 2023 18:32
 
Съобщение
Четвъртък, 05 Октомври 2023 10:16

ОФИЦИАЛНО ОПРОВЕРЖЕНИЕ

от кмета на община Драгоман и общинска администрация по повод клеветнически внушения и неверни твърдения, тиражирани в социалните мрежи по време на предизборната кампания от страна на действащ общински съветник/настоящ кандидат за кмет на община Драгоман/кандидат за общински съветник

Уважаеми дами и господа,

Уважаеми граждани на община Драгоман,

Уважаеми дами и господа засегнати и заинтересовани лица,

Уважаема госпожо, действащ общински съветник/кандидат за кмет на община Драгоман/кандидат за общински съветник,

По повод тиражирани клеветнически внушения и напълно неверни твърдения в социалните мрежи от профила на лице, което може да бъде идентифицирано, като действащ общински съветник/настоящ кандидат за кмет на община Драгоман/кандидат за общински съветник по отношение на ЗАПОВЕД №РД-15-842/03.10.2023год. на вр.и.д. кмета на община Драгоман за ОДОБРЯВАНЕ на Проект за ПУП- ПЗ / План за застрояване/ в обхват на ПИ 78255.1.49 по КККР на с. Цацаровци, общ. Драгоман, обл. Софийска.

               Проектът изменя отреждането на ПИ 78255.1.49 по КККР на с. Цацаровци, общ. Драгоман, обл. Софийска, в „За фотоволтаична централа“ с устройствена зона „Специална високотехнологична устройствена“ /Пс/ с устройствени параметри:

- плътност на застрояване от 40% до 50%;

- интензивност на застрояване от 1,0 до 1,5;

- минимална озеленена площ от 20% до 40%;

- височина на застрояване /Кк/ до 15м.;

- начин на застрояване – свободно;

- отреждане „За фотоволтаична централа“,

публикуваме настоящото опровержение, с настояване лицето изнесло неверните данни веднага да публикува извинение към кмета на община Драгоман и общинска администрация.

По отношение на засегнатите права и интереси на трети, частни, заинтересовани лица в лицето на възложител в процедурата по допускане и одобряване на ПУП-ПЗ и в случай на търсене на отговорност за уронване на името и престижа му, община Драгоман е готова да предостави, съответните данни, които са проверими, публични и ще бъдат прикачени към настоящото опровержение.

Изнесеното в публикацията е изцяло невярно и съдържа клеветнически внушения!

Последно променен на Четвъртък, 05 Октомври 2023 10:41
продължава>
 
ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА – ЕДИН ОТ ОСНОВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ ЗА ОБЩИНА ДРАГОМАН
Сряда, 30 Август 2023 08:19

image 50435841

Вече трети мандат Андрей Иванов – Кмет на община Драгоман се стреми да подобри общинската инфраструктура в община Драгоман. След дълги години, в които ръководството на Община Драгоман работеше върху решаване на главния проблем за града, а именно водоподаването към града и предотвратяване на честите аварии и оставянето на жителите на гр. Драгоман с дни без вода, най-после можем да се похвалим с успехите на положения неимоверен труд за подобряването на уличната мрежа и прилежащите  пространства.

 Към момента на територията на града усилено се работи по ремонта и реконструкцията на голям брой улици и прилежащите им тротоари, с цел подобряване на градската среда и условията на живот.

Освен ремонтите по уличната мрежа в града работата в сферата на ВиК сектора, проектирането и търсене на финансиране за ремонта и облагородяването на обществените пространства, ремонта на обществените сгради, спортната инфраструктура и общинските пътища на територията на цялата община си остават едни от основните приоритети за ръководството на Община Драгоман.

Последно променен на Сряда, 30 Август 2023 08:35
продължава>
 
Обявление за актуализация на програма за управление и разпореждане с общинска собственост на община Драгоман за 2023 г.
Четвъртък, 06 Юли 2023 08:56

Aктуализация 

 
Съобщение
Понеделник, 29 Май 2023 13:19

20230528 130143

Приятелската среща между детските футболни отбори на ФК „Драгоман“ и ФК „Ком-98“ Годеч, която се проведе на стадион Драгоман на 28 май, протече в атмосфера на много хъс, борбеност и адреналин. Децата и от двата отбора се раздадоха максимално и стигнаха до заслужено равенство в редовното време, което доведе до дузпи.

20230528 110525

20230528 110958

Браво на децата! Успех и занапред!

 
Съобщение
Вторник, 16 Май 2023 15:29

турнир

На 20.05.2023 година от 10.00 часа на градския стадион в гр. Драгоман ще се проведе футболен турнир като част от програмата „Състезание на турнирен принцип за деца“ под егидата на БФС София област. Участие в турнира ще вземат отборите на ФК „Драгоман“, ФК „Ком 98“ Годеч, ФК „Ботев“ Ихтиман“, ФК „Академика“ Петърч и ФК „Звездец“ Горна Малина.

 

 
ПРОЕКТ НА КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ДРАГОМАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 2023 – 2025 ГОДИНА
Неделя, 26 Март 2023 07:48

 Уважаеми жители на Община Драгоман,

На основание чл. 10, ал. 3, т. 1 от ЗЕВИ, предлагаме Ви на обществено обсъждане проект на разработена Краткосрочна програма на Община Драгоман за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2023-2025 година

В срок до 30 дни от публикуването му може да представяте предложения и мнения в деловодството на община Драгоман на ул.” Захари Стоянов" №26 в гр. Драгоман.

Мотиви за приемане на Краткосрочна програма на Община Драгоман за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2023 – 2025 година.

Проект на Краткосрочна програма на Община Драгоман за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2023 – 2025 година.

Програма

Мотиви

 

 
СТАРТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ДРАГОМАН”
Сряда, 04 Януари 2023 16:26

IMG 1787

 

OIPBG-Съфинансирано

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ

 

НА ПРОЕКТ„ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ДРАГОМАН”,

ФИНАНСИРАН ПО ДОГОВОР № BG05SFPR002-2.001-0039-С01, ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

 

               През месец ноември 2022 г. г-н Андрей Иванов-Кмет на община Драгоман в качеството си на бенефициент сключи административен договор № BG05SFPR002-2.001-0039-С01 с Министерство на труда и социалната политика за изпълнение на дейности по Проект „Грижа в дома в община Драгоман“, чиято основна цел е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, както и да се осигури разширяване на възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации.

            Днес, 04.01.2023 г., в заседателната зала на Общинска администрация- Драгоман се проведе официална пресконференция за отпочване дейностите на стартиралия от 01.12.2023 г. Проект „Грижа в дома в община Драгоман“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

            Пресконференцията бе открита от г-н Андрей Иванов - кмет на община Драгоман и г-жа Лидия Банкова - зам. кмет на община Драгоман, които отправиха приветствие към новоназначените за изпълнение на дейностите по проекта служители.

На пресконференцията, освен всички новоназначени лица, присъстваха и множество гостии служители на Общинска администрация - Драгоман, имащи отношение към социалните услуги, пред които бяха представени основните важни моменти и дейности в проекта през следващите 12 месеца.

Последно променен на Сряда, 04 Януари 2023 16:49
продължава>
 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.001-0039 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ДРАГОМАН“
Понеделник, 05 Декември 2022 11:08

Обявление

Протокол от подбор на персонал

Протокол подбор потребители желаещи да използват услуга по проект Грижа в дома

Последно променен на Петък, 03 Февруари 2023 16:00
 
ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.001-0039 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ДРАГОМАН“
Петък, 02 Декември 2022 08:17

 

правилно лого

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

 

 Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,

 

процедура  BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“,

 

Проект BG05SFPR002-2.001-0039 „Грижа в дома в община Драгоман”


На30.11.2022 г. Кмета на община Драгоман – г-н Андрей Иванов подписа административен договор № BG05SFPR002-2.001-0039-С01 с Министерство на труда и социалната политика с наименование BG05SFPR002-2.001-0039 „Грижа в дома в община Драгоман“, финансиран по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Проектът ще се изпълнява в периода 01.12.2022г. - 01.01.2024 г. и е на обща стойност335 176.09 лева,включващо 234 623.26 лева средства от ЕСФ + и 100 552.83 лева национално съфинансиране.

Проектното предложение предвижда предприемане на мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги, осигуряване на подходяща социална закрила и основни услуги за 61 нуждаещи се лица от община Драгоман. Планирано е обхванатите лица да имат достъп до интегрирани услуги, насочени към грижа в дома, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, психологическа подкрепа, предоставяне на здравна информация.

Целите на проекта са:

-       Да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа.

-       Разширяване на възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации.

-       Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги, ориентирани към индивида грижи.

-       Насърчаване на достъпа до социална закрила.

-       Осигуряване на по-голяма прозрачност на подкрепата от ЕС, както и по-голяма информираност относно положителния ефект върху живота на хората, основните ценности на Съюза и хоризонталните принципи на политиката на сближаване.

Последно променен на Петък, 02 Декември 2022 08:57
продължава>
 
Съобщение
Четвъртък, 03 Ноември 2022 16:50

Днес, 3 ноември, на работно посещение в община Драгоман пристигна Негово преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп, викарен епископ на Софийския Митрополит и Патриарх Български Неофит. Въпреки своята прекомерна ангажираност и напрегнато ежедневие, Владиката Поликарп, в съпровождение със Секретаря на Софийска Митрополия г-н Ангел Младенов, архиерейския наместник на Годечка духовна околия архимандрит Януарий и други свещеници, извърши оглед на обновената и реставрирана църква „Св.Възнесение Господне“ в кв. Драгоман. Богоугодното дело бе навременно и съществено финансово подпомогнато от Софийска Света Митрополия, което позволи съвместно със събраните от дарения средства храмът да бъде завършен в навечерието на зимните студове. Остават довършителни дейности по изработка и монтаж на иконостаса и полагане на каменната подова настилка, които ще продължат през пролетта на следващата година.

Благодарим от сърце, преосвещени Владико, благодарим на Софийска Света митрополия, благодарим на всички дарители и спонсори. А каква беше църквата преди и какво е направено до тук, съдете по приложените снимки!

Преди

Църква Св.Възнесение май 2021

май 3

продължава>
 
Обявление
Вторник, 13 Септември 2022 08:24

О Б Я В А

От 13.09.2022 г.

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

ОБЩИНА ДРАГОМАН

Ул. „Захари Стоянов” № 26

 

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Проект

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на ДГ „Радост“, гр. Драгоман, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност”

Инвестиционното предложение има за цел обновяване на детската градина, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел осигуряване на по-добри условия за живот на използващитедетскатаградина,топлиненкомфортипо-висококачествонажизненатасреда.

За контакти: Теодора Евстатиева, общ. Драгоман, тел.: 0879 103 425 – Гл. спец. „Оперативни програми и европроекти“

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Приложение:
1. Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС

 
Обявление
Понеделник, 05 Септември 2022 15:26

О Б Я В А

От 05.09.2022 г.

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

ОБЩИНА ДРАГОМАН

Ул. „Захари Стоянов” № 26

 

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Проект

„Основен ремонт на ул. „Кирил и Методи“, гр. Драгоман”

 

Основната цел е чрез изработването и реализацията на инвестиционния проект за реконструкция на улица „Кирил и Методи“ да се създаде трайно подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики и носимоспособността на настилката, осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите, осигуряване на естетичната и хармонична среда и комуникация до образователната среда.

 

За контакти: Теодора Евстатиева, общ. Драгоман, тел.: 0879 103 425 – Гл. спец. „Оперативни програми и европроекти“

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Приложение:
1. Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС

 
РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Понеделник, 16 Май 2022 09:39Последно променен на Сряда, 19 Април 2023 13:07
 
Обява до заинтересованите лица и общественост
Понеделник, 11 Април 2022 08:01

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

ОБЩИНА ДРАГОМАН

Ул. „Захари Стоянов” № 26

 

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Проект

Реконструкция и възстановяване на общински път SFO3210 в участъка с . Несла до с. Вишан и участъка в урбанизираната територия на с. Вишан, общ, Драгоман“

 

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества и отводняване на уличната мрежа и осигуряване на условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и удължаване експлоатационния живот на пътя.

 

За контакти: Теодора Евстатиева, общ. Драгоман, тел.: 0879 103 425 – Гл. спец. „Оперативни програми и европроекти“

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Приложение:
1. Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС

 
Обява
Сряда, 15 Декември 2021 16:16

О Б Я В А

От 15. 12. 2021 г.

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

ОБЩИНА ДРАГОМАН

Ул. „Захари Стоянов” № 26

 

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Проект

Изграждане на тротоарна настилка на ул. „Три уши“ от о.т. 120 до о.т. 162 по плана на гр. Драгоман“

 

Проектът предвижда работи по обновяване и благоустрояване на тротоарната настилка на улицата от о.т.120 до о.т. 162 по плана на гр. Драгоман. На места от предстоящата за рехабилитация улична мрежа липсва изграден тротоар, като за изграждането му се налага отстраняване на почвена покривка, покрита с тревна растителност за оформяне на земно легло, попълването му с нефракционен материал, нанасяне на слой пясъчна основа, върху която се лепят тротоарни плочки.

 

За контакти: Теодора Евстатиева, общ. Драгоман, тел.: 0879 103 425 – Гл. спец. „Оперативни програми и европроекти“

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Приложение:
1. Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС

 
Обява
Сряда, 15 Декември 2021 16:10

О Б Я В А

От 15. 12. 2021 г.

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

ОБЩИНА ДРАГОМАН

Ул. „Захари Стоянов” № 26

 

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Проект

Изграждане на тротоарна настилка на ул. „Кирил и Методи“ от о.т. 56 до о.т. 140 по плана на гр. Драгоман“

 

Настоящото инвестиционно предложение предвижда реконструкция на тротоарната настилка на ул. „Кирил и Методи“. В проекта ще бъде предвидена нова настилка за тротоарите, което ще подобри качеството на живот на хората, както и осигуряване на тяхната безопасност.

 

 

 

За контакти: Теодора Евстатиева, общ. Драгоман, тел.: 0879 103 425 – Гл. спец. „Оперативни програми и европроекти“

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Приложение:
1. Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС

Последно променен на Сряда, 15 Декември 2021 16:25
 
О Б Я В А
Сряда, 01 Декември 2021 09:54

О Б Я В А

 

От 01. 12. 2021 г.

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

ОБЩИНА ДРАГОМАН

Ул. „Захари Стоянов” № 26

 

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Проект

Реконструкция на площад „СЪЕДИНЕНИЕ“ – ЕТАП I, УПИVIII - „Читалище, хотел, търговски обекти, паркинги, градска градина и площад“,кв.79, УПИ XI – „Общ. сграда, кметство, ДСК банка, поща и площад, кв.78по плана на град Драгоман – ЦГЧ, общ. Драгоман, Област София.

 

Настоящото инвестиционно предложение предвижда възлагане на проектиране, необходимо за последващото изпълнение на предвидените дейности по реконструкция и облагородяване на площадното пространство находящо се в централната градска част на гр. Драгоман.

 

 

За контакти: Теодора Евстатиева, общ. Драгоман, тел.: 0879 103 425 – Гл. спец. „Оперативни програми и европроекти“

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Приложение:
1. Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС

Последно променен на Сряда, 01 Декември 2021 11:27
 
С ПРАЗНИЧЕН ВОДОСВЕТ БЕ ИЗВЪРШЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПЪРВА КОПКА НА ЕДИН ОТ НАЙ-МАЩАБНИТЕ ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ДРАГОМАН
Понеделник, 16 Август 2021 15:47

IMG 7630

Днес 16.08.2021г. бе извършена официална церемония „Първа копка“ на обект: „Реконструкция на съществуваща водоснабдителна система и доизграждане на нова в гр. Драгоман, община Драгоман – I-ви етап“. Проектът е финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, който включва подмяната на водопровода на 19 улици в града. Дългоочакваната подмяна на водопровода в града, дава увереност на ръководството на община Драгоман, за изпълнен ангажимент към жителите на града, за подобряване качеството на живот и защита на здравето им.

продължава>
 
Обявление за Актуализация на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на община Драгоман за 2021г
Вторник, 11 Май 2021 10:15

Актуализация на програма за управление и разпореждане с общинска собственост на община Драгоман за 2021г.

Последно променен на Четвъртък, 20 Май 2021 08:46
 
ПРОЕКТ BG05M9OP001-6.002-0036 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ДРАГОМАН“
Вторник, 27 Април 2021 07:45

Патронажна грижа  община Драгоман

1

4

6

Последно променен на Вторник, 27 Април 2021 08:35
 
2021г. – ГОДИНАТА НА ГОЛЕМИТЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДРАГОМАН
Понеделник, 08 Март 2021 09:22

Една година след обявената епидемична обстановка и извънредно положение на територията на цялата страна. Една година след като целият ритъм на работа във всички ведомства и институции беше обърнат на 360 градуса, тъй като овладяването на епидемията стана цел № 1 за управляващите, с цел опазване здравето на населението. Една година след като начинът ни на живот, мисленето и приоритетите ни се промениха из основи, Община Драгоман се заема с по-бързи темпове да пристъпи към изпълнението на едни от най-големите и тежки инфраструктурни проекти на своята територия. Откриването на строителна площадка на обект: „Ремонт и възстановяване на ограда на СУ „Хр. Ботев“, УПИ I, кв. 5, по плана на гр. Драгоман“, беше само началото на строителството за тази година. До края на месец март се очаква да бъде открита строителна площадка на обект: „Изграждане и обзавеждане на физкултурен салон в СУ „Хр. Ботев“ – УПИ I, кв. 5, гр. Драгоман“, а до два месеца ще бъдат започнати дейностите по един от най-мащабните проекти за територията на цялата община, а именно: „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна система и доизграждане на нова в гр. Драгоман, община Драгоман – I-ви етап“. Този проект ще обхваща една трета на гр. Драгоман, а именно частта над линия, като ще бъде подменен и доизграден водопровод на над 20 улици. Веднага след подмяната на водопровода на улици „Хр. Ботев“ и „Захари Стоянов“, ще се пристъпи към започването на обекти: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Хр. Ботев“ в гр. Драгоман“ и „Реконструкция на улица „З. Стоянов“ между о.т. 131, 130, 153, 152А, 152 и 147 по регулационния план на гр. Драгоман“. Но това далеч не е всичко над което ще работят ръководството и екипите на Община Драгоман. Към края на месец март се очаква да започнат строително-монтажните дейности по „Доизграждане на тротоарна настилка по ул. „Св. Иван Рилски“, както и изцяло изграждане на тротоарна настилка по ул. Васил Левски“ в гр. Драгоман“.

продължава>
 
Съобщение
Четвъртък, 11 Март 2021 11:45

лого

Министерство на труда и социалната политика

Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

 

лого 2

 

 ПРОЕКТ „ ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ДРАГОМАН “

 

 

Проект BG05M9OP001-6.002-0036 „Патронажна грижа + в община Драгоман“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” се реализира в община Драгоман, чрез финансиране от ЕСФ на обща стойност – 188 152,33 лева.

Начална дата на проекта: 01.04.2021 г.

Крайна дата на проекта: 30.04.2022 г.

 

В изпълнението на проекта се предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Последно променен на Четвъртък, 11 Март 2021 11:49
продължава>
 
Инвестиционно намерение
Петък, 18 Декември 2020 14:59

„Доставка и монтаж на съоръжения за туристическа инфраструктура, с цел развитие на туризма и популяризиране на туристическите обекти на територията на община Драгоман“

Обява за инвестиционно намерение

Информация по чл. 4

Последно променен на Вторник, 19 Януари 2021 15:39
 
Още статии...
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Край >>