Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 296 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Публично състезание
Публично състезание ПС-2016-1002
Понеделник, 29 Август 2016 12:41
„Зимно поддържане и снегопочистване през зимния период на 2016 год. и 2017 год. на територията на община Драгоман“ по две обособени позиции:
Позиция №1 – Зимно поддържане и снегопочистване, почистване на пътищата след приключване на зимния период на 2016 и 2017 година –общински пътища;
Позиция №2 – Зимно поддържане и снегопочистване и почистване на улиците и центъра на града след приключване на зимния период на 2016 год. и 2017 година – улици в град Драгоман

Договор - 16.12.2016г
 
Публично състезание ПС-2016-1001
Понеделник, 08 Август 2016 07:28

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Драгоман, област Софийска”, включваща следните две обособени позиции:
ОП 1: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовката, изготвянето и окомплектоването на проектно предложение на община Драгоман по проект „ Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 2201, извън урбанизираните територии на гр. Драгоман – кв. Ярловци, с. Чуковезер, с. Табан, с. Камбелевци, с. Габер община Драгоман, област Софийска“ ОП 2: Управление на проект„Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 2201, извън урбанизираните територии на гр. Драгоман – кв. Ярловци, с. Чуковезер, с. Табан, с. Камбелевци, с. Габер община Драгоман, област Софийска“

Решение 743927

Обявление 743957

Документация

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протоколи

Решение

Договор по ОП 1

Договор по ОП 2