Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 150 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
Становище по Екологична оценка на Общ устройствен план (ОУП) на Община Драгоман
Понеделник, 13 Ноември 2023 09:16

Становище по Екологична оценка на Общ устройствен план (ОУП) на Община Драгоман

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДРАГОМАН И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА
Сряда, 07 Април 2021 09:02
На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Драгоман съобщава на всички заинтересовани лица, че се организира обществено обсъждане на Предварителния проект на Общия устройствен план на община (ОУПО) Драгоман и Екологичната оценка (ЕО) на плана.
Общественото обсъждане ще се проведе на 13.05.2021 г. от 13:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация Драгоман: гр. Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ № 26
Проектът на ОУПО, докладът за ЕО и всички приложения и материали към него са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Драгоман: гр. Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ № 26, етаж 3, стая 8, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа, както и на следния линк:
Всеки работен ден до датата и часа на провежданото обсъждане, както и по време на същото, се приемат писмени мнения, възражения, препоръки и въпроси относно горецитираните документи в сградата на Общинска администрация Драгоман или по електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
За контакти по общественото обсъждане:
  • Арх. Светослав Спасов – експерт Устройствено планиране – тел: 0888 729492;
  • Арх. Детелина Тотева – Гл. архитект на община Драгоман – тел: 0879 103 441;
  • Боряна Богданова – Ст. експерт „Управление на проекти и обществени поръчки“ – тел: 0879 103411
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДРАГОМАН
Сряда, 16 Септември 2020 13:04
На основание чл. 127, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка (ЕО) на предварителен проект на Общ устройствен план на община Драгоман (ОУПО).
 
Възложител на ОУПO и на екологичната оценка към него е Община Драгоман, с адрес: Община Драгоман 2210, гр. Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ №26, лице за връзка: Боряна Богданова – Мл. експерт „Управление на проекти и обществени поръчки в Община Драгоман, тел. 0879103411, 07172/21-03, е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Общият устройствен план на община Драгоман се разработва от ДЗЗД „ИНВЕСТ РАЙС“ с ръководител проект: арх. Светослав Спасов – тел: 0888 729492.
ОУПО е изработен въз основа на планово задание, одобрено от Общински съвет (ОбС) – Драгоман.
ОУПО се разработва двуфазно (предварителен и окончателен проект) и е с период на действие 20 години.
продължава>
 
Екологична оценка - Община Драгоман
Вторник, 15 Септември 2020 09:38

НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА ЗА ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДРАГОМАН

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДРАГОМАН

ДОКУМЕНТИ

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>

Страница 1 от 3