Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 373 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Информация по изработване на Интегриран п
Решение 156-16.09.15г.
Вторник, 20 Октомври 2015 14:00

                                                                             Решение

 
Решение на РИОСВ
Вторник, 11 Август 2015 15:40

                                                        Решение 

 
Снимки от проведено обществено обсъждане на 24.04.15г.
Петък, 24 Април 2015 10:33
2

 
ПОКАНА
Сряда, 22 Април 2015 16:29

Rabpta

 
ПОКАНА
Петък, 17 Април 2015 10:21

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И ГРАЖДАНИ

Във връзка с изготвянето  на Интегриран план за обновяване на община Драгоман по Проект „Подобряване на средата на живот в община Драгоман чрез изготвяне на интегриран план за обновяване на град Драгоман и реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с.Габер, с.Калотина, с.Несла и с.Мало Малово, община Драгоман”,  Договор № 23/322/00925 от 19.11.2012г. с ДФЗ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.

 

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

24 април 2015г. от 09:00 часа

В заседателната зала на Общинска администрация гр.Драгоман

Тема на обсъждането: стратегическа рамка, цели и заложени проекти.

 
"Интегриран план Община Драгоман"
Четвъртък, 16 Април 2015 12:11
Zoni2

           Визия за развитие на град Драгоман до 2020г.: Драгоман – Трансграничен съвременен град с възможности за бизнес, туристически потенциал, спокойна жизнена среда и качествени социални услуги!

 

 

 

 

 

 

                                          

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ

продължава>
 
Анкета
Вторник, 14 Април 2015 12:39

  АНКЕТНА КАРТА 

ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН

 
ПОКАНА
Четвъртък, 09 Април 2015 08:36

POKANA3

 
Методически насоки
Сряда, 18 Февруари 2015 11:57

                                                                    Методически насоки

 
Обществено обсъждане проведено на 17.02.2015г.
Сряда, 18 Февруари 2015 09:47


Презентация от 17.02.2015г.
 
Покана
Сряда, 11 Февруари 2015 16:25

pokana

 
Информация относно Интегриран план за обновяване на община Драгоман
Понеделник, 09 Февруари 2015 13:34

 

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН

 

 

„Интегрираният план за обновяване на Община Драгоман“ представлява съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия и инвестиционни намерения. Той интегрира политики и обединява разнородни участници за тяхното съвместно провеждане, като допринася за реализация на визията и стратегията за развитие на Драгоман до 2020 г.

продължава>