Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 293 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Административни актове и обявления
Обявление
Понеделник, 27 Юни 2022 13:21

Срок на уведомлението : 7 дни

До: Кирилка Алексиева – заинтересовано лице

Документи: Проект за изменение на кадастралния план въз основа на отстраняване на непълноти и грешки за имот с пл. № ПИ147 и ПИ 148 по кадастралния план на с. Круша, общ. Драгоман

Дата на публикуване: 27.06.2022 год.

На основание §4,ал.2 от ДР на ЗУТ,Ви уведомяваме почл.18а,ал. 10 от АПК ,че е постъпило заявление с вх. № УТ-16-19/28.03.2022 год. на Славчо Алексов за изменение на кадастралния план въз основа на отстраняване на непълноти и грешки за имот с пл. № ПИ147 и ПИ 148 по кадастралния план на с. Круша, общ. Драгоман

 

   На основание чл. 34,ал. 1 и ал.3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на имот с планоснимачен номер 147 в с. Круша, общ. Драгоман Ви се предоставя възможност да се запознаете с изработения проект за изменение на кадастралния план въз основа на отстраняване на непълноти и грешки за имот с пл. № ПИ147 и ПИ 148 по кадастралния план на с. Круша, общ. Драгоман.

Докумнентите по преписката се намират в сградата на община Драгоман, техническа служба /стая 12/. Възражения можете да подадете до общинската администрация на община Драгоман на адрес - гр. Драгоман, ул.”Захари Стоянов” № 26 в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на уведомяването.

продължава>
 
ОБЯВЛЕНИЕ
Четвъртък, 25 Февруари 2021 10:48

Община Драгоман, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е внесен окончателен проект за ПУП – Изменение на план за регулация в обхвата на УПИ I – 138 и УПИ II - 139, кв. 20 по плана на с. Прекръсте, Община Драгоман

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 
Списък
Четвъртък, 23 Юли 2015 15:24

 Административни актове на община Драгоман

 Ред за обжалване на административни актове


Последно променен на Петък, 05 Февруари 2021 14:26