!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 167 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Декларации ЗПКОНПИ
Образци на декларации по чл.35 ал.1 от ЗКОНПИ
Четвъртък, 18 Октомври 2018 11:42

Декларация имущество и интереси - част 1

Декларация имущество и интереси - част 2

Дикларация за промяна чл.35 ал.1 т.4 

Указания за настройка преди попълване на декларацията

Декларация несъвместимост

Промяна в декларация за несъвместимост

 
Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ
Петък, 27 Юли 2018 09:30

Публичен регистър на  подадените декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ на служителите в общинска администрация Драгоман 

ЕЖЕГОДНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 2018 Г. НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДРАГОМАН

Регистър на подадените от служителите в общинска администрация- Драгоман ежегодни декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ

Регистър на подадените от кметските наместници по населени места в община- Драгоман ежегодни декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДРАГОМАН ЕЖЕГОДНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35 ОТ ЗПКОНПИ ЗА 2020 г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ОТ КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ЕЖЕГОДНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35 ОТ ЗПКОНПИ ЗА 2020 Г.