Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 82 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Комисии
Събота, 19 Юни 2010 05:32
 1. Избира постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, програми на Европейския съюз към Общински съвет—Драгоман в състав:
  Председател: Кирил Марков
  Секретар: Атина Младенова
  Членове:
                 1. Борислава Влашева
                 2. Дамян Маноилов
                              3. Мариана Иванова
 
 1. Избира постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, благоустрояване, транспорт, земеделие, гори, екология, околна среда и води към Общински съвет—Драгоман в състав:

  Председател: Моника Георгиева

  Секретар: Борислава Влашева

  Членове:

                 1. Кирил Марков

                 2. Славчо Тасков

                 3. Дамян Маноилов

   
 1.        Избира постоянна комисия по образование, здравеопазване, култура,младежка политика и спорт, социална политика и вероизповедания към Общински съвет—Драгоман в състав:

  Председател: Атина Стоянова Младенова

  Секретар: Моника Асенова Георгиева

  Членове:

                 1. Кирил Марков

                 2. Мариана Иванова

                 3. Зорница Василева

 
 1. Избира постоянна комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Общински съвет—Драгоман в състав:

  Председател: Моника Георгиева

  Секретар: Зорница Василева

  Членове:

                 1. Ива Добрева-Чуклева

                 2. Дамян Маноилов

                 3. Кирил Марков

 2. Постоянната комисия по жалби, петиции, искания, молби и подписки на граждани към Община Драгоман :

  Председател: Ива Добрева.
  Секретар: Соня Дончева
   
  Членове:
  1. Борислава Влашева
  2. Атина Младенова
  3. Славчо Тасков


 
 
Назад