Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 58 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Комисии
Събота, 19 Юни 2010 05:32
  1. 1.Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, програми на Европейския съюз към Общински съвет – Драгоман в състав:
 
   Председател: Методи Стоименов Методиев    
   Секретар:       Михаил Иванов Михайлов
   Членове:
                          1. Райчо Стоянов Соколов
                          2. Атина Стоянова Младенова
                          3. Петър Георгиев Ставракиев
 
  1. 2.Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, благоустрояване, транспорт, земеделие, гори, екология, околна среда и води към Общински съвет – Драгоман в състав:
 
     Председател: Райчо Стоянов Соколов
     Секретар:       Костадин Димитров Николов                                  
     Членове:
                              1. Михаил Иванов Михайлов
                              2. Младен Величков Бухегер
                              3. Любов Кирилова Добрева
 
  1. 3.Постоянна комисия по образование, здравеопазване, култура, младежка политика, спорт, социална политика и вероизповедания към Общински съвет – Драгоман в състав:
 
    Председател: Атина Стоянова Младенова                                 
    Секретар:      Младен Величков Бухегер                         
    Членове:
                          1. Кирил Бойков Марков
                          2. Соня Стоянова Дончева
                          3. Славчо Иванов Тасков
 
  1. 4.Постоянна комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Общински съвет – Драгоман в състав:
 
    Председател: Атина Стоянова Младенова                      
    Секретар:       Райчо Стоянов Соколов                              
    Членове:
                          1. Методи Стоименов Методиев
                          2. Костадин Димитров Николов
                          3. Петър Георгиев Ставракиев
 
 
Назад